Народни посланик Зоран Видић Министарству привреде и предузетништва

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 8. октобра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

                Колика је процјена потрошње нафтних деривата у РС у току 2018. године?

ОДГОВОР:
Број: 05.06/011-487-1/19

Датум: 30.10.2019. године

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

                                                                                                                            

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници Народне скупштине, одржаној 08. октобра 2019. године, сљедеће посланичко питање:

 

„Колика је процјена потрошње нафтних деривата у Републици Српској у току 2018. године?“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

 

Министарство енергетике и рударства, у складу са Правилником о садржају и начину доставе података о увозу и промету нафте и деривата нафте који се односе на количину, поријекло, цијену и квалитет („Службени гласник Републике Српске“, број 36/10), прикупља и анализира податке достављене од стране енергетских субјеката који обављају дјелатност трговине нафтом и дериватима нафте.

 

На основу расположивих података, достављених од 414 енергетских субјеката који обављају дјелатност трговине на мало течним нафтним горивима, укупан промет горива на мало у 2018. години износио је 580.080.905,35 литара, и то:

 

  • 319.885.660,85 литара дизел горива Еуро 4,
  • 106.739.651,78 литара дизел горива Еуро 5,
  • 97.838.830,74 литре БМБ 95,
  • 2.844.429,23 литре БМБ 98,
  • 9.537.001,92 литре лож уља екстра лаког и
  • 43.235.330,84 литре течног нафтног горива (ТНГ).

 

Министарство енергетике и рударства као званичне податке користи податке Републичког завода за статистику, чија методологија за израду енергетског биланса нафте и деривата нафте, садржи податке о производњи, залихама, увозу, извозу, трансформацијама и потрошњи нафте и деривата нафте по областима (индустрија, грађевинарство, саобраћај, пољопривреда и др.), а у складу је са методологијом која је усклађена са стандардима Међународне агенције за енергију и Еуростата.

 

Годишњи извјештај о билансу нафте и деривата нафте за 2018. годину Републичког завода за статистику биће објављен до краја 2019. године.

Достављено:

  1. Наслову,                                                                                                                      МИНИСТАР
  2. а/а                                                                                                                                   Петар Ђокић

 

08.10.2019

Име посланика:

Сазив: 
10