Народни посланик Зоран Видић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 31. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                Који механизми контроле се користе везано за подношење пријава пореза на непокретности и који је број извршених контрола?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-312-1/19

Датум: 27.02.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Зоран Видић, Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници  Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање:

Који механизми контроле се користе везано за подношење пријава пореза на непокретности и који је број извршених контрола?

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Постављено питање је из надлежности Пореске управе Републике Српске од које смо добили сљедећи одговор:

„У свакој пореској контроли правних и физичких лица предмет контроле је, поред свих врста пореза и споредних пореских давања који су у надлежности Пореске управе Републике Српске, и контрола пријављивања и плаћања пореза на непокретност, а што је одређено и у налогу за сваку појединачну контролу.

Контрола подношења пријава за упис у фискални регистар непокретности и плаћања пореза на непокретности проводи се и приликом преноса власништва на непокретностима у поступку издавања увјерења о измиреним обавезама које је власник непокретности дужан доставити нотару код закључења уговора о преносу права на непокретностима.

Контролу пријављивања у фискални регистар непокретности проводе, такође, и општине и градови у складу са чланом 12. став 8. Закона о порезу на непокретности и обавјештавају Пореску управу о непокретностима које нису регистроване, односно на које није плаћен порез на непокретности након чега Пореска управа позива пореског обвезника да поднесе пријаву за упис у фискални регистар непокретности. Напомињемо да Пореска управа годишње доставља општинама и градовима листу непокретности које су регистроване у фискалном регистру непокретности“.

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

 

 

31.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10