Народни посланик Зоран Пологош Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет првој сједници одржаној 12. септембра 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

                  Колико су надлежни судови укупно изрекли прекршајних казни за Луку Чуљка из Сопиља, општина Невесиње, у периоду од 01.01.2014. године до 12.09.2017. године?

                  Молим да ми се достави списак појединачних прекршајних казни (датум изрицања, прекршај, износ новачне казне) изречених Луки Чуљку из Сопиља, општина Невесиње, у горе наведеном периоду.

ОДГОВОР:

Број: 08.020/052-7078/17

Датум: 25.10.2017. године

                       НАРОДНА СКУПШТИНА

                       РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                       Предмет: Одговор на посланичко питање

                       Народни посланик Зоран Пологош, Клуб посланика ПДП, поставиo је на Двадесет првој сједници  Народне скупштине Републике Српске, одржаној дана 12. и 13. септембра 2017. године, сљедеће питање:

                       „Колико су надлежни судови укупно изрекли казни за Луку Чуљка из Сопиља, општина Невесиње, у периоду од 01.01.2014. године до 12.09.2017. године?

                       Молим да ми се достави списак појединачних прекршајних казни (датум изрицања, прекршај, износ новчане казне), изречене Луки Чуљку из Сопиља, општина Невесиње, у горе наведеном периоду“.

                       У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

                       Министарство правде Републике Српске је наведено посланичко питање упутило Основном суду у Требињу, а који је доставио сљедећи одговор:  

                       „Везано за посланичко питање народног посланика Пологош Зорана, достављају вам се подаци о изреченим прекршајним казнама за Луку Чуљка из Сопиља, општина Невесиње за период 01.01.2014. – 12.09.2017. како слиједи:

1. Рјешењем бр. 95 0 Пр 027126 13 Пр од 23.10.2014. год. - чл. 8. ЗЈРМ, кажњен новчаном казном у износу од 250,00 КМ трошкови поступка 150,00 КМ.

2. Рјешењем бр. 95 0 Пр 028785 13 Пр од 28.05.2014. год.- чл. 239 ЗООБСП БиХ, кажњен новчаном казном у износу од 40,00 КМ.

3. Рјешењем бр. 95 0 Пр 029142 13 Пр од 23.07.2014.год.- чл. 8. ЗЈРМ, кажњен новчаном казном у износу од 500,00 КМ, трошкови поступка 200,00 КМ.

4. Рјешењем бр. 95 0 Пр 029820 13 Пр од 09.04.2014. год. – чл. 239 ЗООБСП, кажњен новчаном казном у износу од 85,00 КМ.

5. Рјешењем бр. 95 0 Пр 030782 13 Пр од 18.03.2014 год. – чл. 238 ст.1. ЗООБСП, кажњен новчаном казном у износу од 40,00 КМ.

6. Рјешењем бр. 95 0 Пр 034015 14 Пр од 17.12.2014. год. – чл. 8. ЗЈРМ, кажњен новчаном казном у износу од 200,00 КМ УСЛОВНО на 6.мјесеци, трошкови поступка 50,00 КМ.

7. Рјешењем бр. 95 0 Пр 034419 14 Пр од 15.04.2015. год. – чл. 7 ЗЈРМ, кажњен новчаном казном у износу од 50,00 КМ.

8. Рјешењем бр. 95 0 Пр 034420 14 Пр од 15.04.2015. год. – чл. 234 ст.1. ЗООБСП, кажњен новчаном казном у износу од 400,00 КМ УСЛОВНО на 6 мјесеци.

9. Рјешењем бр. 95 0 Пр 035082 14 Пр од 10.12.2015. год. – чл. 8. и 12. ЗЈРМ, кажњен новчаном казном у износу од 200,00 КМ, трошкови поступка 75,00 КМ.

10. Рјешењем бр. 95 0 Пр 037177 15 Пр од 07.07.2015. год. – чл. 8. ЗЈРМ, кажњен новчаном казном у износу од 400,00 КМ, трошкови поступка 150,00 КМ.

11. Рјешењем бр. 95 0 Пр 038542 15 Пр од 04.11.2015. год. – чл. 8. ЗЈРМ, кажњен новчаном казном у износу од 200,00 КМ.

12. Рјешењем бр. 95 0 Пр 041048 15 Пр од 23.02.2016. год. – чл. 8. и 11. ЗЈРМ, кажњен новчаном казном у износу од 600,00 КМ, трошкови поступка 150,00 КМ.

13. Рјешењем бр. 95 0 Пр 042316 16 Пр од 28.02.2017. год – чл. 8. ЗЈРМ, кажњен новчаном казном у износу од 750,00 КМ. трошкови поступка 150,00 КМ.

14. Рјешењем бр. 95 0 Пр 045897 16 Пр од 20.06.2017. год – чл. 8. ЗЈРМ, кажњен новчаном казном у износу од 700,00 КМ, трошкови поступка 150,00 КМ.

15. Рјешењем бр. 95 0 Пр 046109 16 Пр од 26.04.2017. год. – чл. 8. и 9. ЗЈРМ, кажњен новчаном казном у износу од 1.200,00 КМ, трошкови поступка 150,00 КМ.

16. Рјешењем бр. 95 0 Пр 046174 16 Пр од 26.04.2017. год. – чл.8. ЗЈРМ, кажњен новчаном казном у износу од 700,00 КМ, трошкови поступка 150,00 КМ.

                  С пoштoвaњeм!

 

                                                                                                                                                                     М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                    Антон Касиповић

 

Предмет обрадила Сњежана Бојић Јовановић

Сагласан помоћник министра Слободан Зец

 

 

 

 

12.09.2017
Сазив: 
9