Народни посланик Зоран Пологош Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници одржаној 6. фебруара 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

                Колико је било корисника војних инвалиднина (породичних и личних) и цивилних инвалиднина у Републици Српској закључно са даном 31.12.2017. године?

                Молим табеларни приказ по категоријама инвалидности.

ОДГОВОР:

Број: 16-051-79/18

Датум, 16.02.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање.-

           Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП, поставио је на Двадесет трећој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 6, 7 и 8 фебруара 2018. године сљедеће посланичко питање:              

           „Колико је било корисника војних инвалиднина (породичних и личних) и цивилних жртава рата у Републици Српској закључно са даном 31. 12. 2017. године?

           Молим табеларни приказ по категоријама инвалидности.“

О Д Г О В О Р

            Исплата војних и цивилних инвалиднина за 2017. годину, извршена је за број корисника приказан  у сљедећем табеларном  прегледу:

војна лична инвалиднина

 

цивилни лични инвалиди

 

категорија

број корисника

 

категорија

број корисника

 

1. категорија

513

 

1. категорија

54

 

2.категорија

1232

 

2.категорија

112

 

3. категорија

913

 

3. категорија

64

 

4.категорија

1896

 

4.категорија

174

 

5. категорија

2538

 

5. категорија

306

 

6.категорија

4208

 

6.категорија

617

 

7. категорија

4507

 

укупно:

1327

 

8.категорија

6347

       

9. категорија

6887

       

10.категорија

3413

       

укупно:

32454

       
           

војна породична инвалиднина

број корисника

 

Породична инвалиднина по чл.65 100% од основице

2

 

Породична инвалиднина по чл.65 80% од основице

22

 

Породична инвалиднина послије смрти војног инвалида 1.и2. кат

551

 

Породична инвалиднина послије смрти војног инвалида 3.и 4. кат

704

 

Породична инвалиднина послије смрти војног инвалида 5.6.и7. кат

1024

 

Породична инвалиднина за једног корисника

13229

 

Породична инвалиднина за два корисника

5086

 

Породична инвалиднина за три корисника

144

 

Породична инвалиднина за четири и више корисника

0

 

Посебно мјесечно примање

646

 

Посебно мјесечно примање за два корисника

1

 

Породична инвалиднина разведених -два корисника

121

 

Породична инвалиднина разведеног корисника послије смрти војног инвалида 5.6.и7.категорије

2

 
     

укупно:

21532

 
           
           

цивилни породична инвалиди

       

категорија

број корисника

 

Породична инвалиднина чланова породица погинуле цжр

1285

       

Породична инвалиднина чланова породица умрле цжр

300

       

укупно:

1585

       

 

                                                                                                                                       М И Н И С Т А Р                                                                                                                                                       

                                                                                                                                    Миленко Савановић 

 

 

06.02.2018
Сазив: 
9