Народни посланик Зоран Пологош Министарству рада и борачко-инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Пологош Зоран, Клуб посланика ПДП поставио је на Десетој сједници одржаној 5. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Колико је било корисника војних инвалиднина (породичних и личних) и цивилних жртава рата у Републици Српској закључно са даном 31.12.2015. године?

               Молим табеларни приказ по категоријама инвалидности.

ОДГОВОР:

Број: 16-011-19/16

Датум, 13. 04. 2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

           Народни посланик Зоран Пологош,  Клуб посланика ПДП,  поставио је на Десетој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 05. априла  2016. године сљедеће посланичко питање:                                     

           „ Колоико је било корисника војних инвалиднина ( породичних и личних) и цивилних жртава рата у Републици Српској закључно са даном 31. 12. 2015. године?“

  Молим табеларни приказ по категоријама инвалидности?

О Д Г О В О Р

      У складу са важећим Законима о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске („Службени Гласник Републике Српске број 134/11,9/12 и 40/13) и  Закона о заштити цивилних жртава рата8 Службени Гласник Републике Српске број:124/10), достављамо Вам табеларни приказ корисника по правима које сте тражили.       

 

Збирни преглед корисника по правима  Година: 2015  Мјесец: 12,

Инвалиднина цивилних жртава рата

Цивилна лична инвалиднина I категорије            60         

Цивилна лична инвалиднина II категорије 108           

Цивилна лична инвалиднина III категорије           77                                

Цивилна лична инвалиднина IV категорије         177                                

Цивилна лична инвалиднина V категорије 338            

Цивилна лична инвалиднина VI категорије         683                              

                                 Укупно:     1.443

Породична инвалиднина чланова породица  1,457                                

погинулих ЦЖР

Породична инвалиднина чланова породице       318                                

умрлих ЦЖР

                                                        Укупно:    1.775

Збирни преглед корисника по правима  Година: 2015  Мјесец: 12,

 Војна инвалиднина

Лична инвалиднина I категорије                                532                   

Лична инвалиднина II категорије - 100% од                      1,263                   

основице

Лична инвалиднина III категорије                             933                   

Лична инвалиднина IV категорије                          1,963                                    

Лична инвалиднина V категорије                           2,634                   

Лична инвалиднина VI категорије                         4,415                                    

Лична инвалиднина VII категорије                       4,761                   

Лична инвалиднина VIII категорије                    6.556

Лична инвалиднина IX категорије                          7,077

Лична инвалиднина X категорије                      3.528

                                      Укупно:        33.662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3,528 0 0 0 0 3,528

Породична инвалиднина по чл.65 став2.Закона-                     8                   

100%од основице

Породична инвалиднина по чл.65 став2.Закона-                 30                   

80%од основице

Породична инвалиднина послије смрти војног                   553                   

инвалида I и II категорије

Породична инвалиднина послије смрти војног                    691                   

инвалида III и IV категорије

Породична инвалиднина послије смрти војног                1,153                   

инвалида V, VI и VII категорије

Породична инвалиднина разведених - два           133                   

корисника

Породична инвалиднина разведеног корисника                     3                   

послије смрти војног инвалида V,VI и VII

категорије

Породична инвалиднина за четири и више                              13                   

корисника

Породична инвалиднина за два корисника                       7,084                 

Породична инвалиднина за једног корисника              13,124                   

Породична инвалиднина за три корисника                           483                   

Посебно мјесечно примање по важећем                  692

Закону                                      Укупно:             23.967

 

                                                                                                 М И Н И С Т А Р                                

                                                                                           Миленко Савановић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2016
Сазив: 
9