Народни посланик Крсто Јандрић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Крсто Јандрић, Клуб посланика НДП поставио је на Петој сједници одржаној 15. јула 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Да ли је министру познато и ако јесте да ми каже какав је тренутни статус Фабрике гипса Волари у Шипову?

ОДГОВОР:

Број: 05.07/011-223/15

Датум: 20.10.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Крсто Јандрић (клуб посланика НДП) на петој сједници одржаној дана 15. јула 2015. године поставио је сљедеће посланичко питање:

Да ли је министру познато и ако јесте да ми каже какав је тренутни статус Фабрике гипса Волари у Шипову? "

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), Министарство индустрије, енергетике и рударства даје следећи

ОДГОВОР

Привредно друштво „Гипсара“ a.д. Волари, Шипово посједује одобрења за експлоатацију сировог гипса у границама експлоатационог поља „Орловача“-Волари, Рјешење број: Уп/I-05-310-87/99 од 10.11.1999. године и експлоатационо поље „Дочићи“, Рјешење број: Уп/I-05-310-86/98 од 02.04.2001. године, општина Шипово. Наведена Рјешења су још на снази. Привредно друштво „Гипсара“ a.д. Волари, Шипово поднијело је двије самоинцијативне понуде за додјелу концесије и то  Самоиницијативну понуда за додјелу концесије за експлоатацију гипса на лежишту „Орловача“, општина Шипово дана 29.09.2005. године и Самоиницијативну понуда за додјелу концесије за експлоатацију гипса на лежишту „Дочићи“, општина Шипово дана 30.09.2005. године. Влада Републике Српске, односно Министарство индустрије, енергетике и рударства проводе одређене активности у складу са Законом о концесијама и ако се сви законом прописани услови испуне приступиће се склапању Уговорa о концесији са наведеним привредним друштвом.

 

                                                                                                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                            Петар Ђокић

 

 

 

15.07.2015

Име посланика:

Сазив: 
9