Народни посланик Максим Скоко Министарству рада и борачко - инвалидске заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Максим Скоко, Клуб посланика СПС, поставио је на Деветнаестој сједници, одржаној 24. новембра 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ РАДА И БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

               Посланици Социјалистичке партије Српске су на 15. редовној сједници Народне скупштине РС у мају предложили амандман на годишњи План рада, гдје смо тражили да се у овој години у плану нађе нови закон о правима бораца. Амандман је одбијен уз образложење да постојећи закон довољно дефинише ту област.

               Моје питање гласи: да ли Влада и ресорни министар и даље сматрају да нема потребе за новим законским рјешењем, односно да је постојеће рјешење довољно?

               Ако је тако, онда имам још једно питање које гласи: за кога је конкретно прихватљиво и довољно постојеће рјешење, за борце или за министре и Владу?

ОДГОВОР:

Број: 16-03/1-011-24/21

Датум, 16.12.2021. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање;-

 

             Народни посланик Максим Скоко, Клуб посланика СПС, поставио је на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске,одржаној 24. новембра. 2021. године, сљедеће посланичко питање:

               „ Посланици Социјалистичке партије Српске су на 15. редовној сједници Народне скупштине РС у мају предложили амандман на годишњи План рада, гдје смо тражили да се у овој години у плану нађе нови закон о правима бораца. Амандман је одбијен уз образложење да постојећи законо довољно дефинише ту област. Да ли Влада и ресорни министар и даље сматрају да нема потребе за новим законским рјешењем, односно да је постојеће рјешење довољно? Ако је тако, онда имам још једно питање које гласи: за кога је конкретно прихватљиво и довољно постојеће рјешење, за борце или за министре и Владу?“

 

О Д Г О В О Р

 

              Важећим Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) који је у примјени од 01. 01. 2012. године,  законодавац је у складу са  уставним овлашћењем, прописао права борачких категорија и утврдио услове за њихово кориштење. Овим законом постигнут је значајан напредак у области борачко-инвалидске заштите јер су на цјеловит и свеобухватан начин регулисана права свих категорија корисника права из области борачко-инвалидске заштите, и истим је дата могућност да се кроз повећање основице за обрачун у складу са економским могућностима Републике Српске, обезбиједи повећање новчаних примања.

             Наиме, у члану 16. важећег закона  побројана су мјесечна и годишња новчана примања те предвиђено да се основица за обрачун тих примања утврђује  у проценту од просјечне нето плате запослених у Републици Српској у претходној години а да одлуку о утврђивању основице доноси  Влада Републике Српске почетком сваке године у складу са висином расположивих средстава планираних у буџету за ту годину, водећи рачуна о нивоу достигнутих права. Сходно наведеним одредбама, средства планирана у Буџету за 2022. годину ће омогућити повећање основице за обрачун примања и у 2022. години, а коју ће Влада Републике Српске утврдити својом одлуком.

            Дакле, и даље смо мишљења да важећи закон на адекватан начин дефинише област борачко-инвалидске заштите и да у својим одредбама садржи и правне механизме којим се, уколико постоје реалне буџетске могућности,  може обезбиједити побољшање материјалног положаја борачких  категорија, те да нема оправданог и правно утемељеног основа за доношење новог закона.

         

                                                                                                                                                                                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                                                                               Душко Милуновић

 

 

 

 

24.11.2021

Име посланика:

Сазив: 
10