Народни посланик Миладин Станић предсједнику Владе Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик  Миладин Станић, Клуб посланика СДС, поставио је на Шестој сједници одржаној 17. септембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ПРЕДСЈЕДНИКУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Моје питање је једног дана овдје у Скупштина, премијер је чврсто одлучно обећао да ће оног момента кад се покрене питање распуштања Скупштине Теслића, бити проведена процедура распуштања.

Зашто то не радите? Зашто имате двоструке аришине, према граду Тслићу и према граду Приједору, то је евидентно, на основу рјешења, зашто обећавате нешто што нећете урадити, зашто тарете својим обећањима лажним, институције Републике Српске, зашто сте до те мјере неодговорни, да једнапут овдје одлучно кажете да ћете покренути питање распуштања Скупштине Теслић, зар је само дозвољено да се иде на референдум на изгласавање повјерења начелнику, а није дозвољно да се распусти скупштина која је корупирана, купљена, истргована, урађеног криминала и криминала од стране ваших људи тамо у Теслићу и зашто институције Републике Српске не одраде оно што припада по закону?

 

ОДГОВОР:

Број : 10.1-011-415/19

Дана: 17.12.2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ

н/р Генералног секретара                                                                         

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Миладин Станић, Клуб посланика СДС, поставио је на шестој сједници Народне скупштине Републике Српске, 17. септембра 2019. године, посланичко питање упућено Предсједнику Владе Републике Српске, а оно гласи:

 

„Моје питање је једног дана овдје у Скупштини, премијер је чврсто одлучно обећао да ће оног момента кад се покрене питање распуштања Скупштине Теслића, бити проведена процедура распуштања.

                Зашто то не радите ? Зашто имате двоструке аришине, према граду Телићу и према граду Приједору, то је евидентно , на основу рјешења, зашто обећавате нешто што нећете урадити, зашто тарете својим обећањима лажним, институције Републике Српске, зашто сте до те мјере неодговорни, да једанпут овдје одлучно кажете да ћете покренути питање распуштања Скупштине Теслић, зар је само даозвољено да се иде на референдум на изгласавање повјерења начелнику, а није дозвољено да се распусти скупштина која је корумпирана, купљена, истргована, урађеног криминала и криминала од стране ваших људи тамо у Теслићу и зашто институције Републике Српске не одраде оно што припада по закону?“

у складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.31/11 и 34/17) достављамо Вам сљедећи:

ОДГОВОР

Чланом 152. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 - у даљем тексту: Закон) прописано је да Народна скупштина може, на приједлог Владе, да распусти  скупштину ако након спроведеног поступка опозива градоначелник, односно начелник општине не буде опозван. 

Влада Републике Српске је Иницијативу за распуштање Скупштине општине Теслић доставила Народној Скупштини Републике Српске и иста је разматрана на осмој редовној сједници.

 

С поштовањем,                                                                                                              

        М и н и с т а р

 

                                                                                                                                                      Лејла Решић

Достављено:

-Наслов,

-а/а

Прилог:

-2 (два) примјерка у латиничној и 2 (два) у ћириличној верзији

-Електронска верзија-ЦД

 

 

 

 

 

 

17.09.2019

Име посланика:

Сазив: 
10