Народни посланик Милан Касаповић Министарству енергетике и рударства, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Касаповић, Клуб посланика СДС, поставио је између двије сједнице, 13. септембра 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

 

            Да ли је издата дозвола за геолошка истраживања на подручју Озрена, од стране којих органа је издата, за који субјект је издата и за коју намјену?

 

ОДГОВОР:

 

Број: 05.04/011-253-1/23

Датум: 29.09.2023. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Милан Касаповић (клуб посланика СДС) између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 13.09.2023. године, поставио  је сљедеће питање:

 

„Да ли је издата дозвола за геолошка истраживања на подручју Озрена, од стране којих органа је издата, за који субјект је издата и за коју намјену?“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 123/18), а у вези са чл. 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 66/20), Министарство енергетике и рударства даје сљедећи

 

ОДГОВОР

 

На простору Озрена, ако узмемо да је западна граница планине Озрен ријека Босна, а сјеверна граница ријека Спреча, Министарство енергетике и рударства, које је надлежно за одобравање геолошких истраживања, одобрило је:

 

  • извођење детаљних геолошких истраживања техничког грађевинског камена перидотита на локалитету „Равна коса“ у Рјечици, Град Добој, привредном друштву „ЛИМУНКОП“ д.о.о. Добој - Рјешење број: 05.04/310-259-1/23 од 31.03.2023. године и
  • извођење детаљних геолошких истраживања техничког грађевинског камена кречњака на локалитету „Мрчевац“ у Липцу, Град Добој привредном друштву „МРЧЕВАЦ“ д.о.о. Добој- Рјешење број: 05.04/310-487-1/23 од 31.07.2023. године.

 

Детаљна геолошка истраживања олова, цинка, никла, бакра и пратеће асоцијације метала која су раније била одобрена привредном друштву „Медени бријег“ д.о.о. Бијељина су укинута.

 

Поред горе наведених привредних друштава којима је одобрено или било одобрено извођење детаљних геолошких истраживања на простору Озрена, информишемо вас да на овом простору егзистирају концесионари: „Високоалкалне воде-Аqуа Алца“ д.о.о. Дервента, „Геокоп“ д.о.о. Дервента, „Каменолом Карабеговац“ д.о.о. Добој, „Рудник кречњака Цармеусе“ д.о.о. Добој, „Терминали“ д.о.о. Добој, „Техногас-Какмуж“ а.д. Какмуж - Петрово, Компанија Милојевић Гиље - Гас д.о.о. Бијељина и „Мессер БХ Гас“ д.о.о. Сочковац, Петрово, који на основу уговора о концесији врше експлоатацију минералних сировина и који имају обавезу да у оквиру својих одобрених експлоатационих поља врше доистраживања са циљем прекатегоризације утврђених резерви минералне сировине и доказивања нових резерви.

За ова истраживања Министартво не издаје одобрења.

 

       С поштовањем,

 

 

            МИНИСТАР

 

               Петар Ђокић

 

 

13.09.2023

Име посланика:

Сазив: 
11