Narodni poslanik Milan Kasapović Ministarstvu energetike i rudarstva, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Kasapović, Klub poslanika SDS, postavio je između dvije sjednice, 13. septembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

 

            Da li je izdata dozvola za geološka istraživanja na području Ozrena, od strane kojih organa je izdata, za koji subjekt je izdata i za koju namjenu?

 

ODGOVOR:

 

Broj: 05.04/011-253-1/23

Datum: 29.09.2023. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Milan Kasapović (klub poslanika SDS) između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 13.09.2023. godine, postavio  je sljedeće pitanje:

 

„Da li je izdata dozvola za geološka istraživanja na području Ozrena, od strane kojih organa je izdata, za koji subjekt je izdata i za koju namjenu?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), a u vezi sa čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/20), Ministarstvo energetike i rudarstva daje sljedeći

 

ODGOVOR

 

Na prostoru Ozrena, ako uzmemo da je zapadna granica planine Ozren rijeka Bosna, a sjeverna granica rijeka Spreča, Ministarstvo energetike i rudarstva, koje je nadležno za odobravanje geoloških istraživanja, odobrilo je:

 

  • izvođenje detaljnih geoloških istraživanja tehničkog građevinskog kamena peridotita na lokalitetu „Ravna kosa“ u Rječici, Grad Doboj, privrednom društvu „LIMUNKOP“ d.o.o. Doboj - Rješenje broj: 05.04/310-259-1/23 od 31.03.2023. godine i
  • izvođenje detaljnih geoloških istraživanja tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Mrčevac“ u Lipcu, Grad Doboj privrednom društvu „MRČEVAC“ d.o.o. Doboj- Rješenje broj: 05.04/310-487-1/23 od 31.07.2023. godine.

 

Detaljna geološka istraživanja olova, cinka, nikla, bakra i prateće asocijacije metala koja su ranije bila odobrena privrednom društvu „Medeni brijeg“ d.o.o. Bijeljina su ukinuta.

 

Pored gore navedenih privrednih društava kojima je odobreno ili bilo odobreno izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na prostoru Ozrena, informišemo vas da na ovom prostoru egzistiraju koncesionari: „Visokoalkalne vode-Aqua Alca“ d.o.o. Derventa, „Geokop“ d.o.o. Derventa, „Kamenolom Karabegovac“ d.o.o. Doboj, „Rudnik krečnjaka Carmeuse“ d.o.o. Doboj, „Terminali“ d.o.o. Doboj, „Tehnogas-Kakmuž“ a.d. Kakmuž - Petrovo, Kompanija Milojević Gilje - Gas d.o.o. Bijeljina i „Messer BH Gas“ d.o.o. Sočkovac, Petrovo, koji na osnovu ugovora o koncesiji vrše eksploataciju mineralnih sirovina i koji imaju obavezu da u okviru svojih odobrenih eksploatacionih polja vrše doistraživanja sa ciljem prekategorizacije utvrđenih rezervi mineralne sirovine i dokazivanja novih rezervi.

Za ova istraživanja Ministartvo ne izdaje odobrenja.

 

       S poštovanjem,

 

 

            MINISTAR

 

                      Petar Đokić

 

 

13.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11