Народни посланик Милан Тубин Министарству енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Тубин, Клуб посланика СДС, поставио је на Осмој сједници одржаној 26. новембра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Како мислите да заштитите наше руднике и природна богатства, примјера ради, рудник Љубију, Омарску, Томашицу, гдје се вади жељезна руда?

 

ОДГОВОР:

Број: 05.01/011-548-1/19

Датум: 27.12.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ:         Одговор на посланичко питање                                                                                              

 

Народни посланик Милан Тубин, Клуб посланика СДС, поставио је на Осмој сједници Народне скупштине, која је одржана 26.11. 2019. године, сљедеће посланичко питање:

 

„Како мислите да заштитите наше руднике и природна богатства, примјера ради, рудник Љубију, Омарску, Томашицу, гдје се вади жељезна руда?“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.  31/11 и 34/17), дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

 

Тренутно жељезна руда се вади само у руднику Омарска, док су рудници Томашица и Љубија престали са радом деведесетих година прошлог вијека. Природно богатство је добро од општег интереса у својини Републике Српске и заштитићемо га стављањем у функцију развоја рударства у Републици Српкој на начин како то прописују Закон о рударству и Закон о концесијама.

 

 МИНИСТАР

 

Петар Ђокић

Достављено:

  • Наслову,
  • а/а.
26.11.2019

Име посланика:

Сазив: 
10