Народни посланик Милан Шврака Министарству просвјете и културе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Трећој сједници одржаној 21. априла 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Веома мали број дјеце у Републици Српској захтијева асистента у процесу извођења наставе (нпр. аутистично дијете), јер мало их је успјело у претходном периоду да се оспособи за учешће у редовној настави.

Да ли ће ова дјеца и наредних школских година моћи да рачунају на асистенте у настави, обзиром на њихову неопходност, а истовремено и на велике финансијске издатке (нпр. у Градишци само једно од аутистичне дјеце је укључено у редовно одјељење)

ОДГОВОР:

Број: 07.032/011-110/15

Датум: 04.05.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Милан Шврака на 3. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 15, 16, 17. и 21. априла 2015. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Веома мали број дјеце у Републици Српској захтијева асистента у процесу извођења наставе (нпр. аутистично дијете), јер мало их је успјело у претходном периоду да се оспособи за учешће у редовној настави. Да ли ће ова дјеца и наредних школских година моћи да рачунају на асистенте у настави, обзиром на њихову неопходност, а истовремено и на велике финансијске издатке (нпр. у Градишци само једно од аутистичне дјеце је укључено у редовно одјељење)?“ 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи

О Д Г О В О Р

Министарство просвјете и културе у сарадњи са Републичким педагошким заводом спроводи инклузију у школама. Инклузија, у складу са Законом о основном образовању и васпитању, подразумијева свеобухватно укључивање дјеце са сметњама у психофизичком развоју, лица са препрекама у учењу и уопште лица са препрекама друштвене укључености у васпитно-образовни систем и свакодневни живот, у основне школе.

У Републици Српској у систем образовања укључена су и дјеца са сметњама у психофизичком развоју те се, у циљу интеграције у друштво, укључују у редовна одјељења у основним школама (инклузија), а наставници са овим ученицима раде по посебним, индивидуално прилагођеним програмима.

У Републици Српској постоје и четири центра за образовање и васпитање дјеце са сметњама у психофизичком развоју у које се, на основу рјешења о врсти и степену ометености, упућују углавном дјеца са тежим и тешким сметњама у развоју којима је, поред стручне васпитно-образовне службе којом ови центри располажу, потребна и свакодневна њега и рехабилитација која им тамо може бити пружена. Уписно подручје ових центара јесте цијела Република, те је у њима омогућен смјештај и исхрана ученика који долазе из других градова. У редовним основним школама постоје и специјална одјељења за ученике са тежим сметњама у развоју.

Из године у годину имамо повећање броја ученика са сметњама у развоју, а смањење укупног броја ученика. У школској 2012/2013. години у основним школама имали смо укупно 98.828 ученика од чега је било 1.162 ученика (1.18%) који су имали рјешење о разврставању; у школској 2013/2014. години укупно 96.735 ученика од чега је 1.314 ученика (1,36%) имало рјешење о разврставању. Из наведеног се уочава повећање броја ученика са сметњама у развоју у основним школама за око 13%. У школској 2014/2015. години у основним школама имамо укупно 95.432 ученика од чега 1.321 ученик (1,38%) има рјешење о разврставању.

Напомињемо да имамо и ученике код којих су уочене сметње у развоју, а који немају налаз и мишљење првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине. У школској 2012/2013. години таквих ученика у основним школама је било 2.204, а у школској 2013/2014. години 2.268 ученика. У школској 2014/2015. години имамо 2.085 ученика код којих су уочене сметње у развоју, а који немају налаз и мишљење првостепене стручне комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине.

С циљем доприноса инклузији, а у складу са Уредбом о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање, Министарство просвјете и културе и Републички педагошки завод сваке године у пројекат „Мобилни тимови за подршку инклузивном образовању ученика са сметњама у психофизичком развоју у основним и средњим школама“ укључују основне школе које похађају ученици са сметњама у развоју како би дефектолози, чланови мобилних тимова, пружили подршку ученицима и наставницима у одабраним школама. У школској 2013/2014. години у пројекат мобилних тимова било је укључено 49 основних школа. У школској 2014/2015. годину подршку мобилног тима има 45 основних школа.

Како би омогућило квалитетније и приступачније образовање и васпитање ученицима са сметњама у развоју, Министарство је претходних година финансирало асистенте за ученике са аутизмом и, у појединачним случајевима, асистенте за ученике са тешким сметњама у развоју. Асистенти служе као техничка подршка ученицима и ангажовани су у периоду док траје настава, на пола радног времена, а плаћени су по коефицијенту за средњу стручну спрему. С обзиром на то да се сваке године повећава број ученика са сметњама, захтјеве за финансирање асистената запримамо током цијеле године. 

У школској 2013/2014. години Министарство је финансирало 37 асистената за ученике основних школа. Родитељи су финансирали три асистента.

На основу Закључка Владе Републике Српске, Министарство просвјете и културе у школској 2014/2015. години финансира асистенте за ученике са аутизмом и тешким тјелесним оштећењима (слабо покретне и непокретне ученике) и то:

  • 38 асистената за ученике са аутизмом/комбинованим сметњама и елементима аутизма.
  • 22 асистената за ученике са тјелесним оштећењем (тешко покретне и непокретне ученике). 

С обзиром на то да су асистенти, у складу са Закључком Владе Републике Српске, ангажовани за школску 2014/2015. годину, Министарство није у могућности дати информације о ангажовању и финансирању асистената за наредну школску годину. У току је израда Стратегије образовања у којој ће се посебна пажња посветити питању инклузије.                  

 

                    М И Н И С Т А Р

                                                                                                                др Дане Малешевић

 

 

 

 

21.04.2015
Сазив: 
9