Народни посланик Милан Шврака Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 5. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

               Колике су кредитне обавезе по кредитима на дан 31.12.2016. које је Република Српска у задњих 10 година подигла?

               Молим да се исте рашчлане уз навођење сврхе подизања кредита, грејс период, те до када се исти отплаћује.

               Молим Вас да у одговору у вриједности кредита буде приказан укупан износ (са уговореном каматом за уговорени период).

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-948-1/17

Датум: 22.06.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик  Милан Шврака је на наставку Седамнаесте сједнице Народне скупштине Републике Српске, поставио сљедеће посланичко питање:

„Колике су кредитне обавезе по кредитима на дан 31.12.2016. које је Република Српска у задњих 10 година подигла?

Молим да се исте расчлане уз навођење сврхе подизања кредита, грејс период, те до када се исти отплаћује.

Молим Вас  да у одговору у вриједности кредита буде приказан укупан износ ( са уговореном каматом за уговорени период).“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Документима Информација о стању дуга на дан 31.12.2008. године, на дан 31.12.2009. године, на дан 31.12.2010. године, на дан 31.12.2011. године, на дан 31.12.2012. године, на дан 31.12.2013. године, на дан 31.12.2014. године, на дан 31.12.2015. године, а које је Народна скупштина Републике Српске разматрала и усвојила, те које су доступне на порталу Министарства финансија Републике Српске приказани су подаци о прихваћеним ино и домаћим кредитним задужењима од стране Народне скупштине Републике Српске, њихова намјена, услови под којима су одобрени, стање дуга (појединачно гледано), те пројекције отплате истих (збирно гледано).

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                               МИНИСТАР

                                                                                                                                                         др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2017
Сазив: 
9