Народни посланик Милан Шврака Фонду здравственог осигурања Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Милан Шврака, Клуб посланика ПДП поставио је на Седамнаестој сједници одржаној 5. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ФОНДУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Колике су укупне дужничке обавезе Фонда здравственог осигурања Републике Српске на дан 31.12.2016.?

               Молим Вас да се исте рашчлане према врсти, а када су кредитне обавезе у питању, да се наведе сврха и износ истих, те до када трају.

ОДГОВОР (ПРЕПИС):

Фонд здравственог осигурања Републике Српске

Број: 05/01/021-2377-1/17

Датум: 23.04.2017. године

Народна скупштина Републике Српске

Вука Караџића 2, 78000 Бања Лука

Предмет: одговор, доставља се

Поштовани,

Примили смо ваш допис број 02/2-641-5/17 од 06.04.2017. године којим Фонду здравственог осигурања Републике Српске достављате посланичко питање народног посланика Шврака Милана и то: ''Колике су укупне дужничке обавезе Фонда здравственог осигурања Републике Српске на дан 31.12.2016.? Молим Вас да исте рашчланите према врсти, а када су кредитне обавезе у питању, да се наведе сврха и износ истих, те до када трају.''

Везано за горе наведено обавјештавамо вас о сљедећем:

Укупне обавезе Фонда здравственог осигурања Републике Српске на дан 31.12.2016. године

Укупне обавезе Фонда здравственог осигурања Републике Српске на дан 31.12.2016. године износиле су 453.275.480,39 КМ и то:

РБ

ВРСТА ОБАВЕЗЕ

Укупне обавезе да дан 31.12.2016.

1

Дуг.об. по зај. прим од ост.нив.вл.инд. задужење (1а+1б)

95.757.851,82

Индиректно задужење ФЗО

82.063.634,48

Индиректно Клинички центар Бања Лука

13.694.217,34

2

Дуг обавезе по зајм. прим од дом. суб. (осим јавних)-Банке

42.811.780,63

3

Дугорочно разграничени приходи-стамбени кредити радника

23.026,77

4

УКУПНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1+2+3)

138.592.659,22

5

Об. по дуг зајм. који досп. на наплату у року од год. дана (од 5а до 5ђ)

45.738.810,04

Индиректно задужење

20.361.975,65

2. Индиректно задужење-Клинички центар Бања Лука

4.141.404,71

3. Дио дуга 80 мил

14.500,000,00

Банке-кредити

5.634.895,52

Боснамед

270.985,72

Гетинге Шведска

829.548,44

6

Обавезе за бруто плате запослених

1.243.682,50

7

Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих лич.примања

20.018,54

8

Обавезе из пословања

14.894.264,93

9

Обавезе за камате по зајмовима-банке

50.833,33

10

Обавезе по основу осталих тр.фин

705,89

11

 1. Укупно здравствене установе (од 11а до 11е)

157.153.848,35

11а

Здравствене установе-уговарачи

24.998.631,57

11б

Апотеке

25.648.118,55

11в

Ортопедије

3.217.371,17

11г

Дијализа

71.384.369,21

11д

КСЗ

944.967,68

11ђ

Стране ЗУ

21.191.082,64

11е

Вањске ЗУ

9.769.307,53

12

 1. Обавезе за ИНО осигурања (12а+12б)

38.586.741,65

12а

Ино осигурање-стварна обавеза

2.007.489,19

12б

Ино осиг.-раније год. и процјена (паушали)

36.579.252,46

13

 1. Обавезе за пројекте

11.758.863,19

14

 1. Обавезе за накнаду боловања преко 30 дана

40.564.641,72

15

 1. Обавезе за појединачне рефундације

156.231,42

16

Крат. разграничени приходи

1.600,00

17

Остале краткорочне обавезе (Записники ПУ и МЛК)

4.512.579,61

18

УКУПНЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

314.682.821,17

19

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ

453.275.480,39

 

Кредитне обавезе Фонда здравственог осигурања Републике Српске на дан 31.12.2016. године

Кредитне обавезе Фонда здравственог осигурања Републике Српске износе 185.245.483,08 КМ од чега се на дугорочне обавезе по кредитним задужењима односи 138.569.632,45 КМ а на обавезе по кредитним задужењима које доспијевају на наплату у 2017. години односи се 46.675.850,78 КМ.

У следећој табели дат је приказ свих кредитних задужења Фонда са свим условима по којима је Фонд узео кредите:

РБ

ДАВАЛАЦ КРЕДИТА

ИЗНОС ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА

РОК ОТПЛАТЕ

ДАТУМ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА

КАМАТНА СТОПА

СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. год.

1

НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА

10.000.000,00

6 ГОДИНА+12 МЈЕСЕЦИ GRACE ПЕРИОД

01.07.2023.

6,59%

10.000.000,00

2

НЛБ БАНКА АД БАЊА ЛУКА

10.000.000,00

6 ГОДИНА+12 МЈЕСЕЦИ GRACE ПЕРИОД

30.06.2023.

6,10&

10.000.000,00

3

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАЊА ЛУКА

 4.230.000,00

6 ГОДИНА+12 МЈЕСЕЦИ GRACE ПЕРИОД

13.09.2023.

6,15%

4.230.000,00

4

НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА

30.000.000,00

6,5 ГОДИНА+6 МЈЕСЕЦИ ГРЕЈС ПЕРИОД

29.12.2021.

6,90%

24.216.676,15

5

HYPO-ALPE-ADRIA BANK АД БАЊА ЛУКА

34.000.000,00

8 ГОДИНА+24 МЈЕСЕЦА ГРЕЈС ПЕРИОД

01.12.2021.

6,20%+6 мј. ЕУРИБОР

20.895.833,44

6

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАЊА ЛУКА

10.000.000,00

6 ГОДИНА+12 МЈЕСЕЦИ ГРЕЈС ПЕРИОД

31.12.2019.

5,85%+6 мј. ЕУРИБОР

5.287.911,46

7

НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА БАЊА ЛУКА

23.000.000,00

8 ГОДИНА+24 МЈЕСЕЦА ГРЕЈС ПЕРИОД

29.12.2021.

5,85%+6 мј. ЕУРИБОР

15.401.785,70

8

НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА

15.000.000,00

6 ГОДИНА+12 МЈЕСЕЦИ ГРЕЈС ПЕРИОД

03.07.2019.

5,85%+6 мј. ЕУРИБОР

6.249.999,97

9

PAVLOVIĆ INTERNACIONAL BANK АД БИЈЕЉИНА

3.500.000,00

6 ГОДИНА+12 МЈЕСЕЦИ ГРЕЈС ПЕРИОД

30.11.2018.

5,85%+6 мј. ЕУРИБОР

1.118.055,58

10

UNICREDIT BANK АД БАЊА ЛУКА

54.500.000,00

10 ГОДИНА+24 МЈЕСЕЦА ГРЕЈС ПЕРИОД

31.07.2024.

6,5%+6 мј. ЕУРИБОР

41.329.166,57

11

UNICREDIT BANK АД БАЊА ЛУКА

20.000.000,00

8 ГОДИНА+12 МЈЕСЕЦИ ГРЕЈС ПЕРИОД

31.03.2021.

6,827%+6 мј. ЕУРИБОР

12.142.857,08

12

GETINGE INTERNATIONAL AB ШВЕДСКА

4.147.742,02

5 ГОДИНА

05.10.2017.

0%

829.548,44

13

БОСНАМЕД ДОО САРАЈЕВО-цесија Нова банка

2.322.725,00

5 ГОДИНА

12.07.2017.

0%

270.985,72

14

ОБ ГРАДИШКА

5.932.308,11

6 ГОДИНА И 10 МЈЕСЕЦИ

29.10.2017.

8,85%

937.040,74

15

HYPO-ALPE-ADRIA BANK АД БАЊА ЛУКА-КЦ БАЊА ЛУКА

10.000.000,00

8 ГОДИНА+24 МЈЕСЕЦА ГРЕЈС ПЕРИОД

01.12.2021.

6,20%+6 мј. ЕУРИБОР

6.145.833,37

16

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БАЊА ЛУКА-КЦ БАЊА ЛУКА

5.000.000,00

6 ГОДИНА+12 МЈЕСЕЦИ ГРЕЈС ПЕРИОД

31.12.2019.

5,85%+6 мј. ЕУРИБОР

2.643.955,61

17

НЛБ РАЗВОЈНА БАНКА АД БАЊА ЛУКА-КЦ БАЊА ЛУКА

7.000.000,00

8 ГОДИНА+24 МЈЕСЕЦА ГРЕЈС ПЕРИОД

29.12.2021.

5,85%+6 мј. ЕУРИБОР

4.687.499,98

18

НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА-КЦ БАЊА ЛУКА

5.000.000,00

6 ГОДИНА+12 МЈЕСЕЦИ ГРЕЈС ПЕРИОД

03.07.2019.

5,85%+6 мј. ЕУРИБОР

2.083.333,27

19

UNICREDIT BANK АД БАЊА ЛУКА-КЦ БАЊА ЛУКА

3.000.000,00

10 ГОДИНА+24 МЈЕСЕЦА ГРЕЈС ПЕРИОД

31.07.2014.

6,5%+6 мј. ЕУРИБОР

2.275.000,00

20

ВЛАДА РС

80.000.000,00

 

 

 

14.500.000,00

УКУПНО

336.632.775,13

-

 

 

185.245.483,08

 

Потрошња кредитних средстава

Из кредитних задужења под редним бројем 1., 2. и 3. Фонд је измирио следеће обавезе:

Р.Б.

ОПИС

ИЗНОС ЗА ПЛАЋАЊЕ

(20.000.000)

ИЗНОС ПЛАЋАЊА

(4.230.000)

УКУПНО ПЛАЋЕНО ИЗ КРЕДИТА

1

Дијализа

4.626.416,80

978.487,20

5.604.904,00

2

Апотеке

5.658.107,75

1.196.689,85

6.854.797,59

3

Добављачи за лијекове

4.626.416,80

978.487,20

5.604.904,00

4

ЗУ у Србији

3.469.812,60

733.865,40

4.203.678,00

5

Вањске ЗУ (Федерација БиХ)

462.641,68

97.848,72

560.490,40

6

Радиотерапија

1.156.604,20

244.621,80

1.401.226,00

 

19.999.999,83

4.230.000,17

24.229.999,99

 

 

Кредитним задужењем код Нове банке (редни број 4) у износу од 30.000.000,00 КМ измирене су следеће обавезе:

 • 5.000.000,00 КМ измирење обавеза према дијализним центрима;
 • 5.000.000,00 КМ измирење обавеза по основу накнаде нето плате за вријеме привремене неспособности за рад преко 30 дана;
 • 3.000.000,00 КМ измирење обавеза према здравственим установама уговарачима;
 • 10.000.000,00 КМ измирење обавеза према страним здравственим установама;
 • 2.000.000,00 КМ измирење обавеза према вањским здравственим устаовама и
 • 5.000.000,00 КМ измирење обавеза према апотекама.

Из индиректног кредитног задужења (од рб. 5 до рб. 11) у укупном износу од 160.000.000,00 КМ Фонд је измирио следеће обавезе:

 • Поврат зајма Влади Републике Српске у износу од 65.500.000,00 КМ
 • Обавезе према добављачима 27.000.000,00 КМ
 • Обавезе према апотекама 19.000.000,00 КМ
 • Обавезе према дијализним центрима 28.500.000,00 КМ
 • Обавезе за боловање 10.000.000,00 КМ
 • Болнички сектор Републике Српске 10.000.000,00 КМ и то:
 1. Болница Фоча-2.000.000,00 КМ
 2. Болница Касиндо-1.500.000,00 КМ
 3. Болница Приједор-1.000.000,00 КМ
 4. Болница Градишка-1.500.000,00 КМ
 5. Болница Зворник -1.000.000,00 КМ
 6. Болница Требиње-500.000,00 КМ
 7. Болница Невесиње-500.000,00 КМ
 8. Завод за физикалну медицину и рехабилитацију др Мирослав Зотовић Бања Лука-2.000.000,00 КМ.

Фонд здравственог осигурања кредите болница враћа Влади Републике Српске из средстава здравтсвених установа те им се за износ плаћених кредита умањују припадајућа средства за тај мјесец.

Кредит код Getinge International AB Шведска је робни кредит из којег је финансирана набавка медицинске опреме за болнички сектор Републике Српске (кредит под редним бројем 12).

Кредит Босна мед (редни број 13) је такође робни кредит којим је финансирана набавка опреме за опремање хируршких сала у болницама Републике Српске.

Кредит ОБ Градишка је кредит код НЛБ Развојне банке ад Бања Лука којим је финансирана изградња нове болнице у Градишци.

Кредити под редним бројем од 15-19 су кредити Универзитетског клиничког центра које враћа Фонд здравственог осигурања из средстава Универзитетског клиничког центра а све у складу са потписаним Супсидијарним споразумима између Фонда, Универзитетског клиничког центра, Министарства здравља и социјалне заштите и Министарства финансија Републике Српске.

Обавезе под редним бројем 20 у износу од 14.500.000,00 КМ односе се на дио неизмирених обавеза по основу зајма којег је Влада Републике Српске дала Фонду здравственог осигурања са escrоw рачуна у укупном износу од 80.000.000,00 КМ. Фонд је исти зајам прослиједио здравственим установама. Дио зајма у износу од 65.500.000,00 КМ Фонд је вратио Влади Републике Српске а здравствене установе враћају овај кредит Фонду по истим условима по којима је Фонд вратио кредит Влади РС.

Напомињемо да се у укупним обавезама Фонда по основу кредитних задужења налазе и индиректна кредитна задужења Универзитетског клиничког центра Републике Српске и других здравствених установа, у износу од 84.987.789,34 КМ. Ова задужења се рефундирају од здравствених установа у складу са ануитетним плановима отплате истих.

С поштовањем,

                                                                                                       Извршни директор Сектора

                                                                                                       За финансијски менаџмент

                                                                                                       По овлаштењу вд директора

                                                                                                                 Мира Ђајић, дипл.ек.

                                                                                                                 (ПОТПИС И ПЕЧАТ)

05.04.2017

Име посланика:

Сазив: 
9