Народни посланик Мирослав Брчкало Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП, поставио је на између два наставка Двадесет треће сједнице, 8. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

                Тражимо да нам доставите одговор на посланичко питање у вези са медијским наводима о сазнањима да се припрема атентат на некога од истакнутих личности опозиције.

 1. Шта је МУП РС предузео у вези са овим сазнањима из медија?
 2. Шта сте предузели како би заштитили људске животе?
 3. На који начин ћете заштитити представнике опозиције уколико им пријети опасност?
 4. На који начин планирате да умирите јавност, с обзиром на то да су обајвљене информације изазвале забринутост?

 

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-                 /18

Датум: 20.03.2018. године          

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

ВЕЗА: Ваш акт број 04.2-011-157/18 од 13.03.2018. године.

            

                Народни посланик Мирослав Брчкало, Клуб посланика ПДП, поставио је између два наставка Двадесет треће сједнице Народне скупштине Републике Српске, 8. марта 2018. године, сљедеће посланичко питање:

                „Тражимо да нам доставите одговор на посланичко питање у вези са медијским наводима о сазнањима да се припрема атентат на некога од истакнутих личности опозиције.

 1. Шта је МУП РС предузео у вези са овим сазнањима из медија?
 2. Шта сте предузели како би заштитили људске животе?
 3. На који начин ћете заштитити представнике опозиције уколико им пријети опасност?
 4. На који начин планирате да умирите јавност, с обзором на то да су објављене информације изазвале забринутост?“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске „Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство унутрашњих послова Републике Српске не располаже оперативним информацијама које би указивале на евентуалне припреме атентата на некога од истакнутих личности из опозиције. 

 

У вези конкретних питања народног посланика, обавјештавамо вас о сљедећем:

 1. У вези са медијским наводима о сазнањима да се припрема атентат на некога од истакнутих личности опозиције, МУП Републике Српске је предузео мјере на провјери таквих информација. Извршеним провјерама није се дошло до релевантних оперативних информација и сазнања који би указивали на планирање и припрему атентата.
 2. У складу са стандардним оперативним процедурама, МУП РС континуирано предузима мјере и радње на заштити личне и имовинске безбједности свих лица на подручју Републике Српске, као и на заштити јавних институција и носилаца јавних функција.
 3. У свим случајевима, уколико постоје релевантне оперативне информације и сазнања о угрожености грађана, као и представника политичких партија или јавних личности, МУП РС предузима законом предвиђене мјере и радње у циљу спречавања угрожавања лица и њихове имовине, односно њиховој заштити. Истовремено, у таквим случајевима, у сарадњи са безбједносним и правосудним институцијама, предузимају се и мјере и радње на документовању угрожавања и процесуирању починилаца.
 4. Поред спречавања и отклањања других негативних посљедица безбједносних појава и догађаја, МУП РС предузима све да не дође ни до узнемирености јавности. То се првенствено постиже континуираним праћењем и анализирањем безбједносних стања и појава, благовременим предузимањем радњи на спречавању и сузбијању појава и извора угрожавања безбједности, као објективним информисањем јавности.  На основу информација којима МУП РС располаже, медијске објаве у конкретном случају нису довеле до узнемирености јавности управо захваљујући повјерењу грађана у рад Министарства унутрашњих послова РС. То повјерење засновано је на континуитету повољног безбједносног стања у протеклом периоду, одсуству безбједносних појава и догађаја који би довели до узнемирености грађана у већем обиму и благовременом и објективном информисању.

 

 

 

                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                            мр Драган Лукач

 

 

 

 

 

 

 

08.03.2018

Име посланика:

Сазив: 
9