Narodni poslanik Miroslav Brčkalo Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP, postavio je na između dva nastavka Dvadeset treće sjednice, 8. marta 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

                Tražimo da nam dostavite odgovor na poslaničko pitanje u vezi sa medijskim navodima o saznanjima da se priprema atentat na nekoga od istaknutih ličnosti opozicije.

 1. Šta je MUP RS preduzeo u vezi sa ovim saznanjima iz medija?
 2. Šta ste preduzeli kako bi zaštitili ljudske živote?
 3. Na koji način ćete zaštititi predstavnike opozicije ukoliko im prijeti opasnost?
 4. Na koji način planirate da umirite javnost, s obzirom na to da su obajvljene informacije izazvale zabrinutost?

 

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-                 /18

Datum: 20.03.2018. godine            

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

VEZA: Vaš akt broj 04.2-011-157/18 od 13.03.2018. godine.

            

                Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP, postavio je između dva nastavka Dvadeset treće sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, 8. marta 2018. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

                „Tražimo da nam dostavite odgovor na poslaničko pitanje u vezi sa medijskim navodima o saznanjima da se priprema atentat na nekoga od istaknutih ličnosti opozicije.

 1. Šta je MUP RS preduzeo u vezi sa ovim saznanjima iz medija?
 2. Šta ste preduzeli kako bi zaštitili ljudske živote?
 3. Na koji način ćete zaštititi predstavnike opozicije ukoliko im prijeti opasnost?
 4. Na koji način planirate da umirite javnost, s obzorom na to da su objavljene informacije izazvale zabrinutost?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ne raspolaže operativnim informacijama koje bi ukazivale na eventualne pripreme atentata na nekoga od istaknutih ličnosti iz opozicije. 

 

U vezi konkretnih pitanja narodnog poslanika, obavještavamo vas o sljedećem:

 1. U vezi sa medijskim navodima o saznanjima da se priprema atentat na nekoga od istaknutih ličnosti opozicije, MUP Republike Srpske je preduzeo mjere na provjeri takvih informacija. Izvršenim provjerama nije se došlo do relevantnih operativnih informacija i saznanja koji bi ukazivali na planiranje i pripremu atentata.
 2. U skladu sa standardnim operativnim procedurama, MUP RS kontinuirano preduzima mjere i radnje na zaštiti lične i imovinske bezbjednosti svih lica na području Republike Srpske, kao i na zaštiti javnih institucija i nosilaca javnih funkcija.
 3. U svim slučajevima, ukoliko postoje relevantne operativne informacije i saznanja o ugroženosti građana, kao i predstavnika političkih partija ili javnih ličnosti, MUP RS preduzima zakonom predviđene mjere i radnje u cilju sprečavanja ugrožavanja lica i njihove imovine, odnosno njihovoj zaštiti. Istovremeno, u takvim slučajevima, u saradnji sa bezbjednosnim i pravosudnim institucijama, preduzimaju se i mjere i radnje na dokumentovanju ugrožavanja i procesuiranju počinilaca.
 4. Pored sprečavanja i otklanjanja drugih negativnih posljedica bezbjednosnih pojava i događaja, MUP RS preduzima sve da ne dođe ni do uznemirenosti javnosti. To se prvenstveno postiže kontinuiranim praćenjem i analiziranjem bezbjednosnih stanja i pojava, blagovremenim preduzimanjem radnji na sprečavanju i suzbijanju pojava i izvora ugrožavanja bezbjednosti, kao objektivnim informisanjem javnosti.  Na osnovu informacija kojima MUP RS raspolaže, medijske objave u konkretnom slučaju nisu dovele do uznemirenosti javnosti upravo zahvaljujući povjerenju građana u rad Ministarstva unutrašnjih poslova RS. To povjerenje zasnovano je na kontinuitetu povoljnog bezbjednosnog stanja u proteklom periodu, odsustvu bezbjednosnih pojava i događaja koji bi doveli do uznemirenosti građana u većem obimu i blagovremenom i objektivnom informisanju.

 

 

 

                                  M I N I S T A R

                                                                                                                                            mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9