Народни посланик Момчило Антонић Министарству унутрашњих послова

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Момчило Антонић, Клуб посланика СНСД, поставио је на Петнаестој сједници, одржаној 27. априла 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Н/р министру Драгану Лукачу

Ова питања Вам шаљем писмено не желећи да наносим штету у јавности ни Вама ни институцији коју представљате, а тиче се појединаца који својим непрофесионалним дјеловањем штете угледу и МУП и Вама лично.

  1. Колико је поднесено пријава и против којих припадника МУП су подношени извјештаји унутрашњој контроли МУП и какав је епилог тих контрола? (Период- претходне 4 године)
  2. Да ли су против полицијских службеника из Бањалуке Остоје Латинчића и Огњена Ћулума подношене пријаве унутрашњој конторли? Да ли сте упознати с непрофесионалним радом поменутих службеника на начин да вријеђају лица приликом легитимисања и батинају приведена лица због почињеног прекршаја? Молим да се распитате о дјеловању поменутих полицијских службеника и да ме обавијестите у одговору на посланичко питање.
  3. Јесте ли упознати да полицијски службеници у Бањој Луци врше физичко злостављање над приведеним лицима без обзира на разлог привођења и да ли је батинање редовна процедура приликом привођења лица због почињеног прекршаја?

Надам се да ћете што прије испитати поменуте радње и одговорити на моја питања како би се што прије стало у крај полицијским службеницима који из неког разлога прекорачују своја овлаштења и штете угледу Републици Српској, МУП, а и Вама лично као ресорном министру.

ОДГОВОР:

Број: С/М-053-160/21

Дана: 18.05.2021. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се.-

 

Народни посланик Момчило Антонић, Клуб посланика СНСД, поставио је на 15. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 27. априла 2021. године, сљедеће посланичко питање:

''Ова питања Вам шаљем писмено не желећи да наносим штету у јавности ни Вама ни институцији коју представљате, а тиче се појединаца који својим непрофесионалним дјеловањем штете угледу и МУП и Вама лично.

  1. Колико је поднесено пријава и против којих припадника МУП су подношени извјештаји унутрашњој контроли МУП и какав је епилог тих контрола? (период-претходне 4 године)
  2. Да ли су против полицијских службеника из Бањалуке Остоје Латинчића и Огњена Ћулума подношене пријаве унутрашњој контроли? Да ли сте упознати с непрофесионалним радом поменутих службеника на начин да вријеђају лица приликом легитимисања и батинају приведена лица због почињеног прекршаја? Молим да се распитате о дјеловању поменутих полицијских службеника и да ме обавијестите у одговору на посланичко питање.
  3. Јесте ли упознати да полицијски службеници у Бањој Луци врше физичко злостављање над приведеним лицима без обзира на разлог привођења и да ли је батинање редовна процедура приликом привођења лица због почињеног прекршаја?

Надам се да ћете што прије испитати поменуте радње и одговорити на моја питања како би се што прије стало у крај полицијским службеницима који из неког разлога прекорачују своја овлаштења и штете угледу Републици Српској, МУП, а и Вама лично као ресорном министру.''

 

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 66/20), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Српске своје послове и задатке обављају крајње професионално и у складу са Законом о полицији и унутрашњим пословима Републике Српске. У случајевима притужби појединих грађана на рад и понашање полицијских службеника, руководиоци надлежних организационих јединица промптно реагују подношењем захтјева за спровођење унутрашњег поступка против полицијских службеника и исте доставе Служби за заштиту интегритета.

У току 2017. године запримљено је 427 представки или жалби грађана које се односе на незаконито или непрофесионално понашање запослених у Министарству, 90 захтјева за покретање унутрашњег поступка од стране руководиоца због сумње да је учињена тежа повреда радне дужности и 66 пријава које су поднијели запослени у Министарству против других запослених. Након спроведеног унутрашњег и дисциплинског поступка против 122 полицијска службеника су изречене одговарајуће дисциплинске мјере: новчана казна за 82 полицијска службеника, за 13 полицијских службеника је обустављен поступак због престанка радног односа у МУП РС, за три полицијска службеника је прекинут дисциплински поступак до окончања кривичног поступка и за 24 полицијска службеника су донесене ослобађајуће одлуке.

У току 2018. године запримљено је 417 представки или жалби грађана које се односе на незаконито или непрофесионално понашање запослених у Министарству, 71 захтјев за покретање унутрашњег поступка од стране руководиоца због сумње да је учињена тежа повреда радне дужности и 42 пријаве које су поднијели запослени у Министарству против других запослених. Након спроведеног унутрашњег и дисциплинског поступка против 112 полицијских службеника су изречене одговарајуће дисциплинске мјере: престанак радног односа за четири полицијска службеника, новчана казна за 60 полицијских службеника, ослобађајућа одлука за 43 полицијска службеника, за 5 полицијских службеника је утврђена тежа повреда радне дужности, без изрицања дисциплинске мјере ради застаре.

У току 2019. године запримљено је 357 представки или жалби грађана које се односе на незаконито или непрофесионално понашање запослених у Министарству, 105 захтјева за покретање унутрашњег поступка од стране руководиоца због сумње да је учињена тежа повреда радне дужности и 41 пријава коју су поднијели запослени у Министарству против других запослених. Након спроведеног унутрашњег и дисциплинског поступка против 141 полицијског службеника су изречене одговарајуће дисциплинске мјере: престанак радног односа за шест полицијских службеника, новчана казна за 100 полицијских службеника, ослобађајућа одлука за 33 полицијска службеника и за два полицијска службеника је утврђена дисциплинска одговорност, без изрицања дисциплинске мјере ради застаре.

У току 2020. године запримљено је 376 представки или жалби грађана које се односе на незаконито или непрофесионално понашање запослених у Министарству, 91 захтјев за покретање унутрашњег поступка од стране руководиоца због сумње да учињена тежа повреда радне дужности и 89 пријава које су поднијели запослени у Министарству против других запослених. Након спроведеног унутрашњег и дисциплинског поступка против 75 полицијска службеника су изречене одговарајуће дисциплинске мјере: престанак радног односа за седам полицијских службеника, новчана казна за 52 полицијска службеника, ослобађајућа одлука за 14 полицијских службеника и за два полицијска службеника је утврђена дисциплинска одговорност, без изрицања дисциплинска мјера.

У протеклом периоду није било представки грађана на рад полицијских службеника из упита, нити је ПУ Бања Лука упозната са било каквим непрофесионалним радом истих.

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                          М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                         мр Драган Лукач

 

 

 

 

27.04.2021

Име посланика:

Сазив: 
10