Narodni poslanik Momčilo Antonić Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Momčilo Antonić, Klub poslanika SNSD, postavio je na Petnaestoj sjednici, održanoj 27. aprila 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

N/r ministru Draganu Lukaču

Ova pitanja Vam šaljem pismeno ne želeći da nanosim štetu u javnosti ni Vama ni instituciji koju predstavljate, a tiče se pojedinaca koji svojim neprofesionalnim djelovanjem štete ugledu i MUP i Vama lično.

  1. Koliko je podneseno prijava i protiv kojih pripadnika MUP su podnošeni izvještaji unutrašnjoj kontroli MUP i kakav je epilog tih kontrola? (Period- prethodne 4 godine)
  2. Da li su protiv policijskih službenika iz Banjaluke Ostoje Latinčića i Ognjena Ćuluma podnošene prijave unutrašnjoj kontorli? Da li ste upoznati s neprofesionalnim radom pomenutih službenika na način da vrijeđaju lica prilikom legitimisanja i batinaju privedena lica zbog počinjenog prekršaja? Molim da se raspitate o djelovanju pomenutih policijskih službenika i da me obavijestite u odgovoru na poslaničko pitanje.
  3. Jeste li upoznati da policijski službenici u Banjoj Luci vrše fizičko zlostavljanje nad privedenim licima bez obzira na razlog privođenja i da li je batinanje redovna procedura prilikom privođenja lica zbog počinjenog prekršaja?

Nadam se da ćete što prije ispitati pomenute radnje i odgovoriti na moja pitanja kako bi se što prije stalo u kraj policijskim službenicima koji iz nekog razloga prekoračuju svoja ovlaštenja i štete ugledu Republici Srpskoj, MUP, a i Vama lično kao resornom ministru.

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-160/21

Dana: 18.05.2021. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

 

Narodni poslanik Momčilo Antonić, Klub poslanika SNSD, postavio je na 15. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 27. aprila 2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

''Ova pitanja Vam šaljem pismeno ne želeći da nanosim štetu u javnosti ni Vama ni instituciji koju predstavljate, a tiče se pojedinaca koji svojim neprofesionalnim djelovanjem štete ugledu i MUP i Vama lično.

  1. Koliko je podneseno prijava i protiv kojih pripadnika MUP su podnošeni izvještaji unutrašnjoj kontroli MUP i kakav je epilog tih kontrola? (period-prethodne 4 godine)
  2. Da li su protiv policijskih službenika iz Banjaluke Ostoje Latinčića i Ognjena Ćuluma podnošene prijave unutrašnjoj kontroli? Da li ste upoznati s neprofesionalnim radom pomenutih službenika na način da vrijeđaju lica prilikom legitimisanja i batinaju privedena lica zbog počinjenog prekršaja? Molim da se raspitate o djelovanju pomenutih policijskih službenika i da me obavijestite u odgovoru na poslaničko pitanje.
  3. Jeste li upoznati da policijski službenici u Banjoj Luci vrše fizičko zlostavljanje nad privedenim licima bez obzira na razlog privođenja i da li je batinanje redovna procedura prilikom privođenja lica zbog počinjenog prekršaja?

Nadam se da ćete što prije ispitati pomenute radnje i odgovoriti na moja pitanja kako bi se što prije stalo u kraj policijskim službenicima koji iz nekog razloga prekoračuju svoja ovlaštenja i štete ugledu Republici Srpskoj, MUP, a i Vama lično kao resornom ministru.''

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 66/20), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske svoje poslove i zadatke obavljaju krajnje profesionalno i u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske. U slučajevima pritužbi pojedinih građana na rad i ponašanje policijskih službenika, rukovodioci nadležnih organizacionih jedinica promptno reaguju podnošenjem zahtjeva za sprovođenje unutrašnjeg postupka protiv policijskih službenika i iste dostave Službi za zaštitu integriteta.

U toku 2017. godine zaprimljeno je 427 predstavki ili žalbi građana koje se odnose na nezakonito ili neprofesionalno ponašanje zaposlenih u Ministarstvu, 90 zahtjeva za pokretanje unutrašnjeg postupka od strane rukovodioca zbog sumnje da je učinjena teža povreda radne dužnosti i 66 prijava koje su podnijeli zaposleni u Ministarstvu protiv drugih zaposlenih. Nakon sprovedenog unutrašnjeg i disciplinskog postupka protiv 122 policijska službenika su izrečene odgovarajuće disciplinske mjere: novčana kazna za 82 policijska službenika, za 13 policijskih službenika je obustavljen postupak zbog prestanka radnog odnosa u MUP RS, za tri policijska službenika je prekinut disciplinski postupak do okončanja krivičnog postupka i za 24 policijska službenika su donesene oslobađajuće odluke.

U toku 2018. godine zaprimljeno je 417 predstavki ili žalbi građana koje se odnose na nezakonito ili neprofesionalno ponašanje zaposlenih u Ministarstvu, 71 zahtjev za pokretanje unutrašnjeg postupka od strane rukovodioca zbog sumnje da je učinjena teža povreda radne dužnosti i 42 prijave koje su podnijeli zaposleni u Ministarstvu protiv drugih zaposlenih. Nakon sprovedenog unutrašnjeg i disciplinskog postupka protiv 112 policijskih službenika su izrečene odgovarajuće disciplinske mjere: prestanak radnog odnosa za četiri policijska službenika, novčana kazna za 60 policijskih službenika, oslobađajuća odluka za 43 policijska službenika, za 5 policijskih službenika je utvrđena teža povreda radne dužnosti, bez izricanja disciplinske mjere radi zastare.

U toku 2019. godine zaprimljeno je 357 predstavki ili žalbi građana koje se odnose na nezakonito ili neprofesionalno ponašanje zaposlenih u Ministarstvu, 105 zahtjeva za pokretanje unutrašnjeg postupka od strane rukovodioca zbog sumnje da je učinjena teža povreda radne dužnosti i 41 prijava koju su podnijeli zaposleni u Ministarstvu protiv drugih zaposlenih. Nakon sprovedenog unutrašnjeg i disciplinskog postupka protiv 141 policijskog službenika su izrečene odgovarajuće disciplinske mjere: prestanak radnog odnosa za šest policijskih službenika, novčana kazna za 100 policijskih službenika, oslobađajuća odluka za 33 policijska službenika i za dva policijska službenika je utvrđena disciplinska odgovornost, bez izricanja disciplinske mjere radi zastare.

U toku 2020. godine zaprimljeno je 376 predstavki ili žalbi građana koje se odnose na nezakonito ili neprofesionalno ponašanje zaposlenih u Ministarstvu, 91 zahtjev za pokretanje unutrašnjeg postupka od strane rukovodioca zbog sumnje da učinjena teža povreda radne dužnosti i 89 prijava koje su podnijeli zaposleni u Ministarstvu protiv drugih zaposlenih. Nakon sprovedenog unutrašnjeg i disciplinskog postupka protiv 75 policijska službenika su izrečene odgovarajuće disciplinske mjere: prestanak radnog odnosa za sedam policijskih službenika, novčana kazna za 52 policijska službenika, oslobađajuća odluka za 14 policijskih službenika i za dva policijska službenika je utvrđena disciplinska odgovornost, bez izricanja disciplinska mjera.

U proteklom periodu nije bilo predstavki građana na rad policijskih službenika iz upita, niti je PU Banja Luka upoznata sa bilo kakvim neprofesionalnim radom istih.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                          M I N I S T A R

 

                                                                                                         mr Dragan Lukač

 

 

 

 

 

27.04.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10