Народни посланик Наде Планинчевић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Наде Планинчевић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесет четвртој сједници одржаној 27. марта 2018. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Када ће бити промјењена категоризација пута Дервента-Осиња-Станари, даље везано за ово питање- да ли се врше припреме за експропријацију на будућој траси, односно регионалног, односно магистралног пута у зависности од опредјељења институција Републике Српске да изврше одговарајућу експропријацију, одговарајуће путне инфраструктуре да би тај прикључак могао функционисати, да ли су обезбјеђена финансијска средства у те намјене?

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-653/18

Датум: 16.04.2018. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Наде Планинчевић на Двадесет четвртој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 27. марта 2018. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Када ће бити промјењена категоризација пута Дервента-Осиња-Станари, даље везано за ово питање – да ли се врше припреме за експропријацију на будућој траси, односно регионалног, односно магистралног пута у зависности од опредјељења институција Републике Српске да изврше одговарајућу експропријацију, одговарајуће путне инфраструктуре да би тај прикључак могао функционисати, да ли су обезбјеђена финансијска средства у те намјене?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Влада Републике Српске је сходно члану 10. став 1. Закона о јавним путевима донијела Oдлуку о утврђивању мјерила и критеријума за разврставање јавних путева, изузев локалних путева и улица у насељу, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 104/16.

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске је донијело рјешење о именовању Комисије за категоризацију путева, која има задатак да достави приједлог категоризације аутопутева, брзих путева, магистралних и регионалних путева у Републици Српској.

У изради приједлога категоризације разматрани су захтјеви општина. Исто тако у обзир ће се узети и саобраћајнице које су у изградњи и које се планирају изградити.

 

С поштовањем,                   

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

 

 

 

27.03.2018
Сазив: 
9