Narodni poslanik Nade Planinčević Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset četvrtoj sjednici održanoj 27. marta 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Kada će biti promjenjena kategorizacija puta Derventa-Osinja-Stanari, dalje vezano za ovo pitanje- da li se vrše pripreme za eksproprijaciju na budućoj trasi, odnosno regionalnog, odnosno magistralnog puta u zavisnosti od opredjeljenja institucija Republike Srpske da izvrše odgovarajuću eksproprijaciju, odgovarajuće putne infrastrukture da bi taj priključak mogao funkcionisati, da li su obezbjeđena finansijska sredstva u te namjene?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-653/18

Datum: 16.04.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nade Planinčević na Dvadeset četvrtoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 27. marta 2018. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Kada će biti promjenjena kategorizacija puta Derventa-Osinja-Stanari, dalje vezano za ovo pitanje – da li se vrše pripreme za eksproprijaciju na budućoj trasi, odnosno regionalnog, odnosno magistralnog puta u zavisnosti od opredjeljenja institucija Republike Srpske da izvrše odgovarajuću eksproprijaciju, odgovarajuće putne infrastrukture da bi taj priključak mogao funkcionisati, da li su obezbjeđena finansijska sredstva u te namjene?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Vlada Republike Srpske je shodno članu 10. stav 1. Zakona o javnim putevima donijela Odluku o utvrđivanju mjerila i kriterijuma za razvrstavanje javnih puteva, izuzev lokalnih puteva i ulica u naselju, koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 104/16.

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske je donijelo rješenje o imenovanju Komisije za kategorizaciju puteva, koja ima zadatak da dostavi prijedlog kategorizacije autoputeva, brzih puteva, magistralnih i regionalnih puteva u Republici Srpskoj.

U izradi prijedloga kategorizacije razmatrani su zahtjevi opština. Isto tako u obzir će se uzeti i saobraćajnice koje su u izgradnji i koje se planiraju izgraditi.

 

S poštovanjem,                   

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

 

27.03.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9