Народни посланик Небојша Вукановић Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 31. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

                Ко је процјењивао вриједност и како је донесена одлука да Влада Републике Српске за 3 милиона марака купи девастирани хотел у Љубињу?

                Ко је 2008. процјењивао вриједност када је Влада хотел продала за свега 218.000 КМ?

                Молим да ми уз одговор доставите и Одлуку Владе РС о куповини хотела у Љубињу.

                Интересује ме зашто Влада РС није урадила ништа да се од хотела направи Дом пензионера.

 

ОДГОВОР:

Број: 16-05/2.1-011-3/19

Бања Лука, 26.03.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Небојша Вукановић из СДС, поставио је на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 31. јануара  2019. године, сљедеће посланичко питање:

 

„Ко је процјењивао вриједност и како је донесена одлука Влада Републике Српске за 3 милиона марака купи девастирани хотел у Љубињу?

Ко је 2008. процјењивао вриједност када је Влада хотел продала за свега 218.000 КМ?

Молим да ми уз одговор доставите Одлуку Владе РС о куповини хотела у Љубињу.

Интересује ме зашто Влада РС није урадила ништа да се од хотела направи Дом пензионера.“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 263. и 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо  сљедећи

 

О Д Г О В О Р

Одговор на посланичко питање базиран је на подацима са којима Министарство рада и борачко-инвалидске заштите располаже од када је Влада Републике Српске задужила ово министарство да се укључи у реализацију куповине објекта потребног за смјештај старих и изнемоглих лица на подручју Херцеговине.  Министарство не располаже подацима из 2008. године.

 

Наиме, Влада Републике Српске на 147. сједници одржаној  дана 12.10.2017. године обавезала је Министарство рада и борачко-инвалидске заштите да,  након обезбјеђења средстава у буџету Републике Српске за 2018. годину,  проведе преговарачки поступак са  ТД „Нис промет“ ДОО Бања Лука, понуђачем који се као једини пријавио по јавном позиву за  куповину стамбеног  објекта на подручју регије Источна Херцеговина, а са циљем омогућавања смјештаја старих и изнемоглих лица и обављања палијативне његе.

 

У понуди је дата  и оријентациона вриједност објекта у износу од 3.200.000,00 КМ, те начин плаћања.

Комисија, коју је именовао министар рада и борачко-инвалидске заштите, извршила је обилазак објекта и провјеру стања условности, након чега је од понуђача затражено да достави коначну понуду, уз сву потребну документацију која је тражена за провођење преговарачког поступка.

 

ТД „НИС ПРОМЕТ“ ДОО Бања Лука је дана  25.01.2018.године доставило коначну понуду за вођење преговарачког поступка .

 

Увидом у садржај понуде Комисија је констатовала да је понуђач доставио сву тражену документацију која је од њега тражена.

 

Комисија је приступила преговорима са преговарачем о понуђеној цијени понуде.

Комисија је констатовала да је понуђена цијена виша од орјентационе цијене за коју је Влада утврдила могућност финансирања и предлаже да понуђач понуди нову цијену која би била прихватљива.

 

Понуђач је доставио коначну, кориговану понуду, а Комисија је након усаглашавања констатовала да је коначна понуда у висини процјене коју је и Републичка Дирекција за обнову и изградњу утврдила 25.08.2015.године. Наиме, према информацији Републичке дирекције, стручни тим је у августу 2015. извршио процјену вриједности предметног објекта на основу тренутног стања истог и припадајућег земљишта, расположиве техничке документације и просјечних тржишних цијена сличних објеката. У вријеме процјене, како се наводи, објекат је био комплет саниран и реновиран (радови започели 2010. године), изузев фасаде која је освјежена бојењем.

 

Комисија је заузела став да се старјешини органа препоручи прихватање предложене цијене на назначени износ од 2.921.000,00 КМ са ПДВ-ом.

 

На елементима проведеног преговарачког поступка овлаштени нотар сачинио је Нацрт Уговора, на који је Правобранилаштво РС 28.03.2018. године дало сагласност, а Влада Републике Српске на 173. Сједници одржаној 19.04.2018. године донијела Рјешење о давању сагласности за закључење Уговора о купопродаји некретнина у износу од 2.921.000,00 КМ.

 

У припреми овог одговора, Министарство је контактирало Републичку дирекцију за обнову и изградњу и општину Љубиње.

 

 

 

                                                                                                                                            М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                        Душко Милуновић

 

 

 

 

 

 

31.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10