Народни посланик Небојша Вукановић Министарству финансија, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је између двије сједнице 25. маја 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ           

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

               Од кога је ИРБ РС изнајмило просторије за канцеларију у Приједору и колико кошта цијена простора?

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-1114-1/21

Датум: 07.06.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Небојша Вукановић, Клуб посланика СДС, поставио је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске,  дана 25.05.2021. године, сљедеће посланичко питање:

„Од кога је ИРБ РС изнајмило просторије за канцеларију у Приједору и колико кошта цијена простора?“

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Поштовани, поводом вашег питања контактирали смо Инвестиционо-развојну банку Републике Срспке,  те добили сљедећи одговор:

„Правилником о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Инвестиционо-развојној банци Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 01-49/20 од 22.09.2020. године, и Статутом о допуни Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, број: 04/1-012-2-782/21, предвиђено је обављање послова промоције финансијских производа и мониторинг финансијских пласмана, те други послови у вези са дјелокругом рада ИРБРС, а према територијалној надлежности одређене регије. С тим у вези, предвиђено је оснивање канцеларија у Требињу, Источном Сарајеву, Приједору и Бијељини које немају статус пословне јединице, а у којима би се обављали наведени послови.

У складу са наведеним Правилником и Статутом, за потребе отварања канцеларије у Приједору покренута је процедура за закуп канцеларијског простора.

Након спроведене процедуре, а до крајњег рока за пријем понуда, изабран је понуђач „MB MODUL“ д.о.о. Приједор. Понуђач је понудио фиксну мјесечну цијену за период изнајмљивања до 5 година у износу од 7.500 КМ без ПДВ, односно фиксну мјесечну цијену за период изнајмљивања до 10 година у износу од 5.000 КМ без ПДВ.

 

 

 

На приједлог комисије Управа је донијела одлуку о избору „MB MODUL“ д.о.о. Приједор, као квалификованог понуђачa те је одлучено да ће се Уговор закључити на период изнајмљивања до 10 година, а у коју цијену је укључено и опремање канцеларије по захтјевима ИРБРС. 

Управа ИРБРС је на основу члана 26. Статута ИРБРС и члана 10. став (1) тачка е): изузећа од примјене Закона о јавним набавкама БиХ, „Службени гласник БиХ,“ број: 39/14, донијела Одлуку о закупу канцеларијског пословног простора бр. 02-136/21 od 19.03.2021. године. С обзиром да се ради о предмету који је изузет од примјене Закона о јавним набавкама, уговорни орган је осигурао транспарентност процедуре на начин да је одредио да ће се избор понуђача извршити путем јавног огласа, прикупљањем понуда у затвореним ковертама.

Оглас о прикупљању понуда је објављен на интернет страници уговорног органа www.irbrs.org.“

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                               МИНИСТАР

 

                                                                                                                                                            Зора Видовић

 

 

 

 

25.05.2021

Име посланика:

Сазив: 
10