Narodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu finansija, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je između dvije sjednice 25. maja 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE  

MINISTARSTVU FINANSIJA

               Od koga je IRB RS iznajmilo prostorije za kancelariju u Prijedoru i koliko košta cijena prostora?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-1114-1/21

Datum: 07.06.2021. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske,  dana 25.05.2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Od koga je IRB RS iznajmilo prostorije za kancelariju u Prijedoru i koliko košta cijena prostora?“

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Poštovani, povodom vašeg pitanja kontaktirali smo Investiciono-razvojnu banku Republike Srspke,  te dobili sljedeći odgovor:

„Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske a.d. Banja Luka, broj: 01-49/20 od 22.09.2020. godine, i Statutom o dopuni Statuta Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-782/21, predviđeno je obavljanje poslova promocije finansijskih proizvoda i monitoring finansijskih plasmana, te drugi poslovi u vezi sa djelokrugom rada IRBRS, a prema teritorijalnoj nadležnosti određene regije. S tim u vezi, predviđeno je osnivanje kancelarija u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Bijeljini koje nemaju status poslovne jedinice, a u kojima bi se obavljali navedeni poslovi.

U skladu sa navedenim Pravilnikom i Statutom, za potrebe otvaranja kancelarije u Prijedoru pokrenuta je procedura za zakup kancelarijskog prostora.

Nakon sprovedene procedure, a do krajnjeg roka za prijem ponuda, izabran je ponuđač „MB MODUL“ d.o.o. Prijedor. Ponuđač je ponudio fiksnu mjesečnu cijenu za period iznajmljivanja do 5 godina u iznosu od 7.500 KM bez PDV, odnosno fiksnu mjesečnu cijenu za period iznajmljivanja do 10 godina u iznosu od 5.000 KM bez PDV.

 

 

 

Na prijedlog komisije Uprava je donijela odluku o izboru „MB MODUL“ d.o.o. Prijedor, kao kvalifikovanog ponuđača te je odlučeno da će se Ugovor zaključiti na period iznajmljivanja do 10 godina, a u koju cijenu je uključeno i opremanje kancelarije po zahtjevima IRBRS. 

Uprava IRBRS je na osnovu člana 26. Statuta IRBRS i člana 10. stav (1) tačka e): izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, „Službeni glasnik BiH,“ broj: 39/14, donijela Odluku o zakupu kancelarijskog poslovnog prostora br. 02-136/21 od 19.03.2021. godine. S obzirom da se radi o predmetu koji je izuzet od primjene Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ je osigurao transparentnost procedure na način da je odredio da će se izbor ponuđača izvršiti putem javnog oglasa, prikupljanjem ponuda u zatvorenim kovertama.

Oglas o prikupljanju ponuda je objavljen na internet stranici ugovornog organa www.irbrs.org.“

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                                                                            Zora Vidović

 

 

 

 

 

25.05.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10