Народни посланик Неда Петрић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

 Народни посланик Неда Петрић, самостални посланик поставила је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Зашто су мали предузетници, који су по закону регистровани као физичка лица, зашто плаћају воду, струју, одвоз смећа телефон која је  одређена за правна лица?

ОДГОВОР:

Број: 05.04/011-77-1/17

Датум: 07.03.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање, доставља се

Народни посланик Неда Петрић на 16. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 07, 08. и 09. фебруара 2017. године, поставила је сљедеће посланичко питање:

„Зашто су мали предузетници, који су по закону регистровани као физичка лица, зашто плаћају воду, струју, одвоз смећа, телефон која је одређена за правна лица?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Регистрација и пословање у форми предузетника регулисано је Законом о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16). Члан 6. став 1. овог закона прописује да је предузетник физичко лице које обавља предузетничку дјелатност у своје име и за свој рачун ради стицања добити, и као такав уписан је у регистар предузетника.

На основу наведене одредбе, евидентно је да ову привредну форму одликују два захтјева, које је потребно кумулативно испунити, како би се пословало као предузетник.

Први захтјев ове привредне форме је да у њој могу пословати само физичка лица. Дакле, јасно је да правна лица не могу пословати у форми предузетника.

Други захтјев односи се на обавезу спровођења поступка регистрације, код надлежног регистрационог органа. Без регистрације код регистрационог органа, физичко лице је само грађанин, који не може законито предузимати пословне активности у правном промету.

У складу са овим захтјевима, очито да је упис у регистар предузетника има конститутивно дејство у смислу настанка новог привредног субјекта и права на отпочињање пословања у овој привредној форми. Без регистрације оснивања предузетника, код надлежног органа јединице локалне самоуправе, физичко лице нема могућност да легално обавља послове у циљу стицања добити у овој привредној форми.

Слиједом изнесеног, јасна је разлика између физичког лица као грађанина, који нема право на обављање привредних дјелатности, и физичког лица као предузетника, који је привредни субјект регистрован за пословање. С тим у вези, наводимо да у Републици Српској, уз привредна друштва, предузетници представљају једину привредну форму, чије је пословање усмјерено ка остваривању профита.

Имајући у виду наведено, основано је претпоставити да привредни субјекти, који обављају дјелатности производње и испоруке воде, електричне и топлотне енергије, као и збрињавање отпада из стамбених и пословних простора, узимају у обзир да су предузетници привредни субјекти, који се оснивају, региструју и послују ради новчане зараде. Сходно томе, карактеристика да предузетници послују у циљу стицања добити, представља основни мотив поменутим привредним субјектима, да приликом утврђивања цијена својих производа и услуга, предузетнике посматрају различито од грађана, а на сличан или идентичан начин као привредна друштва.

 

                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                       Петар Ђокић

 

 

 

 

07.02.2017
Сазив: 
9