Народни посланик Недељко Гламочак Влади Републике Српске

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Шеснаестој сједници одржаној 7. фебруара 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

               Да ли је угашено Представништво Републике Српске у Израелу и кад?

               Ако није, можете ли нам рећи ко је шеф Предстанивштва, колико има запослених радника и ко су та лица, и наведите ми један значајан пројекат који је преко овог представништва инвеститор из Изралела реализовао у Републици Српској.

ОДГОВОР:

Број: 17.05 – 012-428 /17

Датум: 14.03.2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Шеснаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 7. фебруара 2017. године, сљедеће посланичко питање:

„Да ли је угашено Представништво Републике Српске у Израелу и кад?

Ако није, можете ли нам рећи ко је шеф Представнитва, колико има запослених радника и ко су та лица, и наведите ми један значајан пројект који је преко овог представништва инвеститор из Израела реализовао у Републици Српској.“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Представништво Републике Српске у Израелу је активно и у складу са својим надлежностима обавља послове за потребе и у интересу Републике Српске. У претходном периоду дошло је до промјене адресе и контакт података Представништва, који су у међувремену ажурирани и доступни на интернет страници Владе Републике Српске.

 Функцију шефа Представништва обавља г. Арие Ливне. Поред шефа Представништва, који је у радном односу, у Представништву су хонорарно ангажована још два лица.

Такође, Народна скупштина Републике Српске на годишњем нивоу је упозната са најзначајнијим активностима представништава Републике Српске у иностранству, те је, на 16. сједници 21. фебруара 2017. године, разматрала Информацију о активностима Републике Српске у областима регионалне и институционалне сарадње, која, између осталог, садржи и најзначајније активности представништава Републике Српске у Израелу.

Из предметне информације је видљиво да су се активности Представништа Републике Српске у Израелу односиле, како на јачање институционалне сарадње са институцијама и другим релевантним субјектима у Израелу, тако и на успостављање и унапређење сарадње у области привреде, културе, безбједности, спорта и другим областима од интереса за Српску.

       

М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                       Златан Клокић

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Име посланика:

Сазив: 
9