Народни посланик Недељко Гламочак Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Четрнаестој сједници одржаној 11. октобра 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Влада Републике Српске је на својој сједници од 14.07.2016. године донијела одлуку о кориштењу средстава са рачуна  посебних намјена у износу од 3.200.000 КМ за наставак изградње пута Вучија пољана-Потоци-Муселиновац, а средства су одобрена ЈП ''Путеви Републике Српске''.

Да ли постоји могућност да се настави изградња регионалног пута између општина Котор Варош и Кнежево  ове године или кад већ?

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-1932/16

Датум: 01.11.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Недељко Гламочак на Четрнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 11, 12. и 13. октобра 2016. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Влада Републике Српске је на својој сједници од 14.07.2016. године донијела одлуку о кориштењу средстава са рачуна посебних намјена у износу од 3.200.000 КМ за наставак изградње пута Вучија Пољана – Потоци – Муселиновац, а средства су одобрена ЈП „Путеви Републике Српске“.

Да ли постоји могућност да се настави изградња регионалног пута између општина Котор Варош и Кнежево ове године или кад већ?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према информацији која је достављена од стране Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ доо Бања Лука, у току је рјешавање имовинско – правних односа за наведени путни правац. Након тога приступиће се прибављању грађевинске дозволе. Према средњерочном плану Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ за период 2016 – 2018. године планиран је наставак изградње овог пута. Подсјећамо да је и Стратегијом развоја јавних путева у Републици Српској за период 2016 – 2025. планирана изградња овог пута у периоду 2016 – 2020. године.

 

 

С поштовањем,                 

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

 

11.10.2016
Сазив: 
9