Народни посланик Недељко Гламочак Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Недељко Гламочак, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Тринаестој сједници одржаној 22. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

Када ће кренути исплата старе  девизне  штедње од стране банака из Србије, Југобанке и у којој је фази та процедура?

ОДГОВОР:

Број: 06.08/012-1351-2/16

Датум: 3.8.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Недељко Гламочак, на 13. сједнице Народне скупштине Републике Српске, одржаној 22. и 23. јуна 2016. године, је поставио сљедеће посланичко питање Министарству финансија:

„Када ће кренути исплата старе девизне штедње од стране банака из Србије, Југобанке и у којој је фази та процедура?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо слиједећи

ОДГОВОР

               Законом о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње („Службени гласник БиХ“, бр.: 28/06, 76/06, 72/07 и 97/11), чланом 2. ставом 2. Прописано је да стара девизна штедња не обухвата рачуне старе девизне штедње у филијалама Љубљанске банке и Инвест банке и других страних банака на територији БиХ. Слиједом наведеног Република Српска није обавезна измирити стару девизну штедњу која је била положена у филијалама ових банака на територији БиХ.

               Грађани (држављани) БиХ који су имали штедњу у овим банкама, исту нису могли наплатити нити у БиХ нити од осталих република насталих распадом СФРЈ, па су поднијели апликацију Европском суду за људска права у Стразбуру.

            Европски суд за људска права у Стразбуру је 16.07.2014. године, донио Пресуде у случају Алишић и други против Босне и Херцеговине, Хрватске, Србије, Словеније и Македоније - апликација бр.60642/08. Наведеном пресудом је Суд је утврдио које државе требају предузети све потребне мјере како би штедише Љубљанске банке и Инвестбанке биле  у истом правном положају, тј. да им буде исплаћена њихова стара девизна штедња. Конкретно, за подручје Босне и Херцеговине, суд је ово наложио само Републици Словенији за Љубљанску банку Љубљана филијала у Сарајеву и Републици Србији за Инвестбанку Београд филијала у Тузли.

            Провођење пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру прати Савјет Европе, Комитет министара, Одјељење за провођење пресуда и исти организује редовне састанке и прати напретке у извршавању пресуда.

            Минисатсрво финансија Републике Српске је запримило извјештај са састанка одржаног од 7. до 9. јуна 2016. године, у којем се за провођење пресуде од стране Републике Србије наводи сљедеће:

  • Модалитет поврата старе девизне штедње у Републици Србији је раније био повезан са држављанством, тј. стару девизну штедњу у банкама у Републици Србији, могла су да наплате само она лица која су имала држављанство Републике Србије.
  • Суд у Стразбуру је у пресудом тражио од Републике Србије (наравно и Републике Словеније) да се у току једне године од доношења пресуде, обаве све неопходне припреме, које обухватају доношење законских прописа у циљу омогућавања апликантима из ове пресуде и свима који су у истој ситуацији да добију поврат њихове старе девизне штедње под истим условима, једнако као и грађани који су наплатили своју штедњу од Републике Србије (и Републике Словеније).
  • У складу са пресудом Европског суда за људска права у Стразбуру, власти Републике Србије су припремиле нацрт закона чији је циљ увођење плана отплате за старе девизне штедње у филијалама својих банака које су биле изван територије Републике Србије. Првобитни нацрт закона власти у Републици Србији су ревидирале у смислу да се омогући поврат старе девизне штедње свим држављанима бивших република из СФРЈ, под истим условима као и држављанима Републике Србије, за банке које су имале сједишта у Републици Србији.
  • Власти Републике Србије су презентовале да су нацрт наведеног закона предложиле Влади на усвајање 24. фебруара 2016. године. Десетак дана касније 4. марта 2016. године проглашени су пријевремени избори у Републици Србији. Избори су одржани, а одмах по формирању власти, планира се упућивање наведеног ревидираног Нацрта закона по хитном поступку на разматрање и усвајање Народној скуипштини Републике Србије.

Минисатсрво финансија Републике Српске нема даљих обавјештења о напретку Републике Србије у извршавању пресуде Алишић и други против Босне и Херцеговине.

 

С поштовањем,

 

                                                                                                                                                      МИНИСТАР

 

                                                                                                                                                         др Зоран Тегелтија

 

 

 

 

22.06.2016
Сазив: 
9