Народни посланик Ненад Стевандић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Ненад Стевандић, Клуб посланика СДС-К поставио је на Тринаестој сједници одржаној 22. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

               Будић Александру из општине Кнежево 29.01.2016. године извршена је еутаназија 198 оваца, јер су обољеле од бруцелозе. Надлежна комисије Министарства изашла је на терен, али Будић Александру још није издато рјешење о утврђивању и накнади настале штете.

               Када ће рјешење бити издато?

ОДГОВОР:

Број: 12.05-011-276/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Ненад Стевандић, Клуб посланика СДС-К, на 13. сједници Народне скупштине Републике Српске која је одржана 22. јуна 2016. године поставио је сљедеће посланичко питање:

               „Будић Александру из општине Кнежево 29.01.2016. године извршена је еутаназија 198 оваца, јер су обољеле од бруцелозе. Надлежна комисија Министарства изашла је на терен, али Будић Александру још није издато рјешење о утврђивању и накнади настале штете.

Када ће рјешење бити издато? "

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске “ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Надокнада штете за животиње које су  убијене или заклане приликом реализације мјера за сузбијање нарочито опасних заразних болести и зооноза врши се из средстава Фонда за сузбијање и искорјењивање заразних болести у складу са Правилником о начину и критеријумима  утрошка средстава фонда за сузбијање и искорјењивање заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, бр. 64/14 и 108/15).

Чланом 5. став 9. горе наведеног правилника прописано је да се захтјеви за исплату средстава подносе најкасније до 15. децембра за текућу годину. Такође, ставовима 10. и 11. дефинисано је доношење рјешења о исплати средстава након обраде захтјева и провјере документације, а износ средстава који се исплаћује утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева према процентуалном учешћу од износа одобрених захтјева у укупним расположивим средствима утврђеним Планом утрошка средстава Фонда за сузбијање и искорјењивање заразних болести који се исплаћује једном годишње.

                                                                                                                                          М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                проф. др Стево Мирјанић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016

Име посланика:

Сазив: 
9