Народни посланик Ненад Стевандић Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде; Агенцији за аграрна плаћања

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Ненад Стевандић, Клуб посланика СДС-К поставио је на Тринаестој сједници одржаној 22. јуна 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ,

Агенцији за аграрна плаћања

               Када ће бити извршено рјешење број: 12/7.3-403-5278/15, које је Агенција за аграрна плаћања донијела 31.1.2015. године?

               Поменутим рјешењем уважен је захтјев Бранислава Гаврића из Горњих Палачковаца, Општина Прњавор, и одобрена му исплата у износу од 3.499,30 КМ на име остваривања права на новчане подстицаје за изградњу и опремање објекта за узгој живине, али му средства до сада нису дозначена.

ОДГОВОР:

Број: 12.03.011-278/16

Датум:

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Ненад Стевандић (Клуб посланика СДС-К) је на 13. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 22. јуна 2016. године, поставио сљедеће посланичко питање:

„Када ће бити извршено рјешење број: 12/7.3-403-5278/15 које је Агенција за аграрна плаћања донијела 31.12.2015. године?

Поменутим рјешењем уважен је захтјев Бранислава Гаврића из Горњих Палачковаца, Општина Прњавор, и одобрена му исплата у износу од 3.499,30 Км на име остваривања права на новчане подстицаје за изградњу и опремање објеката за узгој живине, али му средства до сада нису дозначена“

У складу са чланом 82. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Рјешењем број: 12/7.3-403-5278/15 од 31.12.2015. године, уважен је захтјев Гаврић Бранислава, Г. Палачковци, општина Прњавор и одобрена исплата 3.499,30КМ на име остваривања права на новчане подстицаје за изградњу (проширење) и опремање  објекта за узгој живине.

Наведено рјешење је, од стране Агенције за аграрна плаћања Републике Српске, унесено у Систем управљања финансијским информацијама (СУФИ систем), чиме су испуњени предуслови за извршење плаћања од стране Министарства финансија Републике Српске. Исплата средстава ће бити реализована у складу са расположивим средствима у буџету Републике Српске.

 

                                                                                                                                            М  И  Н  И  С  Т  А  Р

                                                                                                                                      проф. др Стево Мирјанић

22.06.2016
Сазив: 
9