Narodni poslanik Nenad Stevandić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Agenciji za agrarna plaćanja

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nenad Stevandić, Klub poslanika SDS-K postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE,

Agenciji za agrarna plaćanja

               Kada će biti izvršeno rješenje broj: 12/7.3-403-5278/15, koje je Agencija za agrarna plaćanja donijela 31.1.2015. godine?

               Pomenutim rješenjem uvažen je zahtjev Branislava Gavrića iz Gornjih Palačkovaca, Opština Prnjavor, i odobrena mu isplata u iznosu od 3.499,30 KM na ime ostvarivanja prava na novčane podsticaje za izgradnju i opremanje objekta za uzgoj živine, ali mu sredstva do sada nisu doznačena.

ODGOVOR:

Broj: 12.03.011-278/16

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nenad Stevandić (Klub poslanika SDS-K) je na 13. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 22. juna 2016. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Kada će biti izvršeno rješenje broj: 12/7.3-403-5278/15 koje je Agencija za agrarna plaćanja donijela 31.12.2015. godine?

Pomenutim rješenjem uvažen je zahtjev Branislava Gavrića iz Gornjih Palačkovaca, Opština Prnjavor, i odobrena mu isplata u iznosu od 3.499,30 Km na ime ostvarivanja prava na novčane podsticaje za izgradnju i opremanje objekata za uzgoj živine, ali mu sredstva do sada nisu doznačena“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Rješenjem broj: 12/7.3-403-5278/15 od 31.12.2015. godine, uvažen je zahtjev Gavrić Branislava, G. Palačkovci, opština Prnjavor i odobrena isplata 3.499,30KM na ime ostvarivanja prava na novčane podsticaje za izgradnju (proširenje) i opremanje  objekta za uzgoj živine.

Navedeno rješenje je, od strane Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, uneseno u Sistem upravljanja finansijskim informacijama (SUFI sistem), čime su ispunjeni preduslovi za izvršenje plaćanja od strane Ministarstva finansija Republike Srpske. Isplata sredstava će biti realizovana u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srpske.

 

                                                                                                                                  M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                               prof. dr Stevo Mirjanić

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9