Народни посланик Ненад Стевандић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик др Ненад Стевандић, Слободни демократски српски клуб поставио је на Једанаестој сједници одржаној 6. априла 2016. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

               Колико је прошле године у Буџет Републике Српске приходовано средстава по основу накнаде коју привредници плаћају за незапошљавање инвалида и на шта су поменута средства потрошена?

               Колико би, по закону, средстава из прихода Лутрије Републике Српске требало да се издвоји за организације особа с инвалидитетом, и колико су поменуте организације добиле тих средстава у прошлој години?

ОДГОВОР:

Број: 06.09/012-804/16

Датум: 20.05.2016. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик др Ненад Стевандић, Слободни демократски српски клуб,  на 11. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 06.04.2016. године, поставио је  сљедеће посланичко питање:

''Колико је прошле године у Буџету Републике Српске приходовано средстава по основу накнаде коју привредници плаћају за незапошљавање инвалида и на шта су поменута средства потрошена?

Колико би, по закону, средстава из прихода Лутрије Републике Српске требало да се издвоји за организације особа са инвалидитетом, и колико су поменуте организације добиле тих средстава у прошлој години?''

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број: 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број: 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

 • Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида (»Службени гласник Републике Српске«, број: 54/09) прописано је да послодавци који не запошљавају инвалиде плаћају посебан допринос, који у цјелости представља приход Фонда за професионалну рехабилитацију и запшљавање лица са инвалидитетом. Такође, наведени закон прописује и да надзор над коришћењем средстава Фонда врши Управни одбор Фонда.

У 2015. години, преко Рачуна јавних приходаРепублике Српске, наплаћени су и Фонду за професионалну рехабилитацију и запшљавање лица са инвалидитетом расподјељени доприноси за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида у износу од 4.154.205 КМ.

С обзиром да приходи по овом основу не представљају приходе буџета Републике Српске, већ Фонда за професионалну рехабилитацију и запшљавање лица са инвалидитетом, информације о трошењу наплаћених средстава су у надлежности Фонда.

 

 • Законом о играма на срећу (»Службени гласник Републике Српске«, број: 111/12) и Уредбом о критеријумима за утврђивање корисника и начина расподјеле средстава од игара на срећу (»Службени гласник Републике Српске«, бр. 104/13 и 5/14) прописано је да накнаде које плаћају приређивачи игара на срећу  представљају приход буџета Републике Српске, те да се 95% ових прихода расподјељује кроз редовно буџетско финансирање, а перосталих 5% за финансирање приоритетних пројеката и програма из сљедећих области:
 • социјална заштита и хуманитарне дјелатности,
 • проблеми и задовољење потреба лица са инвалидитетом,
 • културе,
 • ванинституционално образовање и васпитање дјеце и омладине,
 • развој спорта,
 • борба против дроге и свих облика зависности и
 • развој цивилног друштва.

За финансирање пројеката и програма из наведених области користи се и најмање 50% од остварене добити Лутрије Републике Српске, која припада Акцијском фонду Републике Српске.

Расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу врше министарства надлежна за области којима припадају организације, пројекти или програми и то:

 • Министарство здравља и социјалне заштите у износу од 50% средстава,
 • Министарство просвјете и културе у износу од 20% средстава и
 • Министарство породице, омладине и спорта у износу од 30% средстава.

Одлуком о усвајању Ребаланса буџета Републике Српске за 2015. годину (»Службени гласник Републике Српске«, број: 103/15), средства за финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу планирана су у укупном износу од 800.000 КМ, од чега код:

 • Министарства здравља и социјалне заштите износ од 400.000КМ,
 • Министарства просвјете и културе износ од 160.000 КМ и
 • Министарства породице, омладине и спорта износ од 240.000 КМ.

Са друге стране, извршење на позицији Финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу у 2015. години износило је 770.700 КМ, што представља 96% у односу на ребалансом планирани износ.

Извршење по министарствима износило је:

 • Министарства здравља и социјалне заштите - 400.000КМ или 100% у односу на планирани износ,
 • Министарства просвјете и културе -130.700 КМ или 82% у односу на планирани износ и
 • Министарства породице, омладине и спорта - 240.000 КМ или 100% у односу на планирани износ.

У наставку дајемо детаљан преглед организација, удружења или појединаца којима су  из буџета Републике Српске за 2015. годину додјељена средства за финансирање пројеката и  програма у складу са Законом о играма на срећу, по министарствима:

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ /
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА

ПРОЈЕКАТ

ОБЛАСТ

ИЗНОС

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Савез слијепих Републике Српске

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

11,500.00

Савез дистрофичара Републике Српске

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

9,200.00

Савез параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

17,802.00

Савез глувих и наглувих Републике Српске

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

13,280.00

Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима РС (МеНеРаЛи РС)

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

24,900.00

Савез инвалида рада Републике Српске

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

6,700.00

Савез удружења цивилних жртава рата Републике Српске

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

3,350.00

ЈУ Центар за социјални рад Милићи

пројекат - Адаптација просторија ЈУ Центар за социјални рад Милићи за пружање услуга дневног збрињавања дјеце са сметњама у развоју

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

770.00

Градска организација слијепих Бањалука - Дневни центар за слијепе

пројекат - Кад смо заједно много нам је лакше

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

4,990.00

Удружење родитеља, дјеце и омладине са посебним потребама „Наша младост“ Рогатица

пројекат Наше мјесто под сунцем

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

7,449.69

Општинска организација савеза слијепих Зворник

пројекат  - Помоћ социјално најугроженијим лицима и породицама

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

6,696.00

ЈУ Центар за социјални рад Рогатица

пројекат - Адаптација стамбеног објекта породице О–П. 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

7,238.76

ЈУ Центар за социјални рад Србац

пројекат - Помоћ у лијечењу А. М.

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

2,790.00

ЈУ Центар за социјални рад Србац

пројекат - Помоћ у лијечењу млдб. С. Д.

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

5,580.00

ЈУ Центар за социјални рад Прњавор

пројекат - Помоћ за операцију срца малољетне Г. П.

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

4,350.00

Служба социјалне и породичне заштите Општина Оштра Лука

пројекат - Побољшање услова становања Д.С. и В. Д.

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

4,350.00

ЈУ Центар за социјални рад Србац

пројекат - Стамбено збрињавање расељене породице Б.

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

2,871.00

ЈУ Центар за социјални рад Фоча

пројекат - Изградња купатила лицу са сметњама у развоју

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

1,421.01

Служба социјалне и дјечије заштите Општи на Осмаци

пројекат - Санација стамбеног објекта лица са инвалидитетом

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

8,700.00

ЈУ Центар за социјални рад Рудо

пројекат - Рјешавање стамбеног проблема социјално угрожених породица

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

5,220.00

ЈУ Центар за социјални рад Власеница

за пројекат - Адаптација породичног стамбеног објекта

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

5,220.00

ЈУ Центар за социјални рад Приједор

пројекат - Уклањање архитектонске баријере-изградња прилазне рампе

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

6,873.00

ЈУ Центар за социјални рад Теслић

пројекат - Помоћ социјално угроженој породици Х.

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

5,352.24

ЈУ Центар за социјални рад Модрича

пројекат - Хуманитарна изградња и адаптација породичних кућа

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

8,700.00

ЈУ Центар за социјални рад Градишка

пројекат - За бољу будућност породице П.

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

3,319.05

Међуопштинско удружење цивилних инвалида - жртава рата Градишка

пројекат - Кров спаса за К. Б.

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

8,000.00

 ЈУ Центар за социјални рад Требиње

Помоћ у побољшању стамбених услова социјално угрожених домаћинстава у стању социјалне потребе

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

6,148.40

Општина Рибник Одјељење за општу управу

пројекат - Опремање куће за самохраног родитеља

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

2,400.00

Савез инвалида рада РС Градска организација Добој

пројекат - Набавка зимнице и огрева инвалидима рада

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

3,285.00

Удружење параплегичара обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Приједор

пројекат - Помоћ члановима Удружења материјалним и новчаним средствима

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

5,968.48

ЈУ Центар за социјални рад Бањалука

пројекат - Подршка корисницима права из области социјалне заштите за рјешавање стамбеног питања

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

7,300.00

Регионално удружење дистрофичара Добој

пројекат - Помоћ Удружењу и члановима Удружења настрадалим у поплавама

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

2,010.00

Градска организација ампутираца УДАС Бања Лука

пројекат  - Клуб за ампутирана лица

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

6,076.90

Удружење родитеља и пријатеља дјеце и омладине са потешкоћама у развоју „Ведар осмијех“ Билећа 

пројекат - И ја волим да имама уредно купатило

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

2,790.00

Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним потребама „Растимо заједно“ Гацко

пројекат - Сигурним корацима до здравог одрастања

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

6,580.00

Републичка организација бораца и цивила са посттрауматским стресним поремећајем „Јединство“ Бањалука

пројекат  - Хуманитарна подршка рањивим категоријама друштва

социјална заштита и хуманитарна дјелатност

923.59

Удружење глувих и наглувих општине Теслић

пројекат - Подршка особама са инвалидитетом

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

2,000.00

ЈУ Центар за социјални рад Србац

пројекат - Помоћ у опремању куће старатељске породице С.

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

4,350.00

Општина Трново

пројекат - Реконструкција стамбеног објекта самохраној мајци и дјеци са посебним потребама

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

3,200.00

ЈУ Центар за социјални рад Калиновик

пројекат - Опремање простора за дневно збрињавање дјеце са сметњама у развоју

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

5,145.00

ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања   „Рада Врањешевић“ Бањалука

пројекат  - Подршка младима из ЈУ Дом „Рада Врањешевић“ у осамостаљивању

социјална заштита и хуманитарна дјелатност

2,000.00

Општина Осмаци – Служба социјалне и дјечије заштите

пројекат - Реконструкција стамбеног објекта малодобног дјетета без родитељског старања

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

9,300.00

ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град

пројекат - Адаптација стамбеног објекта у служби кориштења за смјештај социјално угрожених категорија становништва

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

923.58

ЈУ Центар за социјални рад Градишка

пројекат - Подршка у опремању дневног центра за малољетнике

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

1,483.19

ЈУ Центар за социјални рад Пале

пројекат - Помоћ за Т.А.

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

8,265.00

Међуопштинска организација слијепих Власеница

пројекат -  Једнакост и хуманост наш заједнички циљ

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

2,000.00

ЈУ Центар за социјални рад Лакташи

пројекат - Стамбена подршка биолошким породицама

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

6,400.00

ЈУ Центар за социјални рад Рудо

пројекат - Набавка рачунара за дјецу у хранитељским породицама и дјецу са сметњама у развоју

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

6,696.00

Међуопштинско удружење глувих и наглувих Градишка

пројекат - Вода за Р. Кућу

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

1,693.89

Удружење родитеља и пријатеља дјеце и омладине са посебним потребама „Моја нада“ Невесиње

пројекат - Опремање парка за дјецу са посебним потребама и сликарско-еколошка едукација

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

5,133.60

ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица

пројекат - Стамбено збрињавање породице у стању социјалне потребе са чланом са сметњама у развоју

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

923.59

ЈУ Центар за социјални рад Нови Град

пројекат - Подршка хранитељству у општини Нови Град

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

7,536.00

ЈУ Центар за социјални рад Шамац

пројекат - Одрживост Дневног центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

7,440.00

ЈУ Центар за социјални рад Челинац

пројекат - Подршка социјално угроженим лицима

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

923.58

ЈУ Центар за социјални рад Рогатица

пројекат - Куповина намјештаја за три породице у складу са Стратегијом унапређења социјалне заштите дјеце без родитељског старања

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

3,902.28

Удружење грађана „САНА 2008“ Оштра Лука

пројекат - Побољшање елементарних услова становања породице М.Р.

социјална заштита и хуманитарна дјелатност

2,000.00

Борачка организација Републике Српске, Бањалука  

пројекат - Борци за мале борце

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

923.58

ЈУ Центар за социјални рад Приједор

пројекат - Уклањање архитектонске баријере-израда адекватне прилазне рампе за особе са инвалидитетом и реконструкција улазног вјетробрана

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом и социјална заштита и хуманитарна дјелатност

923.58

Савез слијепих Републике Српске

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

11,500.00

Савез дистрофичара Републике Српске

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

9,200.00

Савез параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

17,802.00

Савез глувих и наглувих Републике Српске

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

13,280.00

Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима РС
(МеНеРаЛи РС)

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

24,900.00

Савез инвалида рада Републике Српске-

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

6,700.00

Савез удружења цивилних жртава рата Републике Српске-

 

проблеми и задовољавање потреба лица са инвалидитетом

3,350.00

Укупно за Министарство здравља и социјалне заштите

399,999.99

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Удружeњe "Прoдукциja Први кaдaр" Истoчнo Сaрajeвo

"Филмски кaрaвaн"

Дeцeнтрaлизaциja културe

9,300.00

Удружeњe "Фoрум тeaтaр" Истoчнa Илиџa

"Пoзoриштeм дo свaкoг дjeтeтa РС"

Дeцeнтрaлизaциja културe

9,000.00

Грaдскo пoзoриштe Mркoњић Грaд

 "Гoстoвaњe Грaдскoг пoзoриштa M. Грaд у нeрaзвиjeним oпштинaмa РС"

Дeцeнтрaлизaциja културe

8,300.00

JУ Maтичнa библиoтeкa Истoчнo Сaрajeвo

"Лeгaт Ристa Tрифунoвићa: oпрeмaњe и прoмoциja"

Дeцeнтрaлизaциja културe

9,900.00

Пoзoриштe млaдих "ДИС" Бaњa Лукa

Прojeкaт "Дaнaс je пoзoриштe"

Дeцeнтрaлизaциja културe

9,900.00

Сaвeз слиjeпих РС  Бaњa Лукa

 "Издaвaњe aудиo брaj чaсoписa"

Дeцeнтрaлизaциja културe

6,900.00

Aсoциjaциja "Визaрт" Бaњa Лукa

 Прojeкaт "Filming the other"

Прojeкaт мeђунaрoднe сaрaдњe

10,000.00

УГ "Нeвид тeaтaр" Бaњa Лукa

Нeвид тeaтaр 2016 Oбрaзoвни прoгрaм

Дeцeнтрaлизaциja културe

10,000.00

Удружeњe "Taлe" Бaњa Лукa

 "Сaтирични кaрaвaн"

Дeцeнтрaлизaциja културe

7,700.00

Квaртeт флaутe "Флутeтe" Бaњa Лукa

 "Mузички чeтвртaк сa Флутeтaмa"

Дeцeнтрaлизaциja културe

6,600.00

УГ "Mисиja НT" Бaњa Лукa

 "Дукaтфeст- Нoви фoлклoр"

Прojeкaт мeђунaрoднe сaрaдњe

5,000.00

Грaдски тaмбурaшки oркeстaр Бaњa Лукa

"Путoвaњe крoз музичкe жaнрoвe уз звукe тaмбурe"

Дeцeнтрaлизaциja културe

9,900.00

Удружeњe "Aсoциjaциja гитaристa 102 жицe" Бaњa Лукa

 Прojeкaт "Mузикa зa свe"

Дeцeнтрaлизaциja културe

6,700.00

КУД "Пoсaвинa" Шaмaц

 "Пjeсмoм и игрoм издигнимo сeлo"

Прojeкaт мeђунaрoднe сaрaдњe

7,000.00

Српскo пjeвaчкo друштвo "Србaдиja" Биjeљинa

"У свиjeту хoрскe музикe"

Дeцeнтрaлизaциja културe

6,000.00

УГ зa њeгoвaњe клaсичнe музикe "Кoрaл" Истoчнo Сaрajeвo

 "Умjeтничкa кoчиja Рeпубликe Српскe"

Дeцeнтрaлизaциja културe

8,500.00

Укупно за Министарство просвјете и културе

130,700.00

МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Рукометни клуб "Борац М:ТЕЛ", Бањалука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

20,000.00

Кошаркашки клуб "ИГОКЕА", Александровац

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

20,000.00

Одбојкашки клуб "Борац", Бањалука

Такмичења на нивоу  БиХ

Финансирање спортских активности

7,000.00

Одбојкашки клуб "Радник", Бијељина

Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења

Финансирање спортских активности

6,000.00

Женски рукометни клуб "Мира", Приједор

Такмичења на нивоу РС и БиХ

Финансирање спортских активности

5,000.00

Џудо клуб "Славија", Источно Ново Сарајево

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

5,000.00

Карате клуб "Љубишња", Фоча

Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења

Финансирање спортских активности

5,000.00

Кајак кану клуб "Врбас", Бањалука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

5,000.00

Женски кошаркашки клуб "Орлови", Бањалука

Такмичења на нивоу РС и БиХ

Финансирање спортских активности

4,000.00

Кошаркашки клуб инвалида "Врбас", Бањалука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

4,000.00

Женски кошаркашки клуб "Млади Крајишник", Бањалука

Такмичења на нивоу РС и БиХ

Финансирање спортских активности

4,000.00

Одбојкашки клуб инвалида "Бањалука", Бањалука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

4,000.00

Женски одбојкашки клуб "Бимал - Јединство", Брчко

Такмичења на нивоу РС и БиХ

Финансирање спортских активности

4,000.00

Одбојкашки клуб "Младост", Брчко

Такмичења на нивоу РС и БиХ

Финансирање спортских активности

4,000.00

Атлетски клуб "Борац", Бањалука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

4,000.00

Атлетски клуб "Бањалука", Бањалука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

4,000.00

Атлетски клуб "Гласинац", Соколац

Такмичења на нивоу РС и БиХ

Финансирање спортских активности

4,000.00

Фудбалски клуб "Рудар  - Приједор", Приједор

Такмичења на нивоу БиХ

Финансирање спортских активности

4,000.00

Стрељачки клуб "Геофон", Теслић

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

4,000.00

Смучарска клуб "Сарајево - Источно Сарајево", Пале

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Смучарко-планинарско друштво "Јахорина", Пале

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Тениски клуб "Др Младен Стојановић", Приједор

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Академски пливачки клуб "22 април", Бањалука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Смучарски клуб "Романија", Пале

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Пливачки клуб "Олимп", Бањалука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Џудо клуб "Фамос", Источно Ново Сарајево

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,500.00

Ватерполо клуб "Бањалука", Бањалука

Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,500.00

Бициклистички клуб "БСК", Бањалука

Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,000.00

Женски фудбалски клуб "Бањалука", Бањалука

Такмичења на нивоу  БиХ

Финансирање спортских активности

2,000.00

Џудо клуб "Звијезда", Бањалука

Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,000.00

Џудо клуб "Лакташи", Лакташи

Такмичења на нивоу РС и БиХ

Финансирање спортских активности

2,000.00

Џудо клуб "Рајко Кушић", Пале

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,000.00

Џудо клуб "Леотар", Требиње

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,000.00

Џудо клуб "Романија", Пале

Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,000.00

Џудо клуб "Рандори", Источно Ново Сарајево

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,000.00

Рафтинг клуб "Дајак клуб", Бањалука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,500.00

Кик бокс клуб "Круна", Лакташи

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,500.00

Кајак кану клуб "Сава", Градишка

Такмичења на нивоу  БиХ и међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,500.00

Кајак кану и рафтинг клуб "Требишњица", Требиње

Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,500.00

Клуб малог фудбала "Челинац", Челинац

Футсал лига БиХ

Финансирање спортских активности

1,500.00

Карате клуб "Академац", Бијељина

Такмичења на нивоу РС и БиХ и међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Те Квон До клуб "Дервента", Дервента

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Сноуборд клуб "Јахорина", Пале

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Стрељачки клуб "Гласинац", Соколац

Такмичења на нивоу РС и БиХ

Финансирање спортских активности

1,000.00

Омладински стонотениски клуб "Спин", Бањалука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Нанбудо центар, Бањалука

Такмичења на нивоу РС и међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Лусија Кимани, атлетика, Бања Лука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

8,000.00

Борислав Драгојевић, атлетика, Бања Лука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Тања Каришик, бијатлон, Пале

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Горана Цвијетић, атлетика, Соколац

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Душан Бабић, атлетика, Бања Лука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Татјана Ђекановић, стрељаштво, Теслић

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Данијел Топаловић, кик бокс, Бања Лука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Жана Новаковић, алпско смучање, Пале

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Михајло Чепркало, пливање, Бања Лука

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Марко Рудић, алпско смучање, Пале

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

3,000.00

Ана Чучковић, пливање, Требиње

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,500.00

Митар Мрдић, џудо, Требиње

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,500.00

Стефан Шиљеговић, џудо, Источно Ново Сарајево

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,500.00

Младен Плакаловић, бијатлон, Источно Ново Сарајево

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,000.00

Марјановић Денис, Бањалука - кик бокс

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,000.00

Савић Дарко, Бањалука - кајак кану

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,000.00

Петрушић Младена, Соколац - атлетика

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

2,000.00

Јаћимовић Сара, Брод - шах

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,500.00

Станивуковић Николија, Бањалука - атлетика

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,500.00

Малчић Илијан, Бањалука - пливање

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Жарковић Нина, Требиње - пливање

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Богдановић Катарина, Пале - смучарско трчање и бијатлон

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Чолић Милош, Мокро - смучарско трчање и бијатлон

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Тадић Душко, Бањалука - атлетика инвалиди

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Лазаревић Стефан, Пале - сноуборд

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Марковић Тања, Рогатица - атлетика

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Црнчевић Алекса, Бањалука - бициклизам

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Кукић Ивана, Лакташи - џудо

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Тешановић Горана, Бањалука - атлетика

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Ожеговић Милица, Бањалука - атлетика

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Мацановић Ивана, Бањалука - атлетика

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Тодовић Милица, Фоча - карате

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Боровчанин Сњежана, Соколац - бијатлон

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Бјелајац Никола, Бањалука - пливање

Међународна такмичења

Финансирање спортских активности

1,000.00

Арнаутовић Јелена, Пале - џудо

Међународна и домаћа првенства

Финансирање спортских активности

1,000.00

Драганић Бојан, Пале - џудо

Међународна и домаћа првенства

Финансирање спортских активности

1,000.00

Укупно за Министарство породице, омладине и спорта

240,000.00

УКУПНО ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

770,699.99

 

            С поштовањем,

 

                                                                                                              Министар финансија

                                                                                                               др Зоран Тегелтија

 

 

 

06.04.2016
Сазив: 
9