Народни посланик Новак Мотика Министарству правде

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Новак Мотика, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 25. априла 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ

               Колике су тренутне обавезе Министарства правде адвокатским канцеларијама по основу заступања по службеној дужности? У ком року ће исте бити измирене?
ОДГОВОР:

Број:08.040/052-3609/17

Датум: 10.05.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Мотика Новак, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Осамнаестој сједници одржаној 25. априла 2017. године, посланичко питање које гласи:

„Колике су тренутне обавезе Министарства правде адвокатским канцеларијама по основу заступања по службеној дужности и у ком року ће бити измирене?“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 10/09) и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 31/11), дајемо следећи

О Д Г О В О Р

Обавезе Министарства правде према адвокатским канцеларијама по основу заступања износе 6.673.888,00 КМ.

Министарство правде не располаже подацима када ће исте бити исплаћене јер се ти подаци воде код Министарства финансија.

С  поштовањем,

ДОСТАВИТИ:                                                         

  1. Наслову                                                                                                           М И Н И С Т А Р                                     

 

А р х и в а                                                                                                                 Антон Касиповић                               

 

 

 

25.04.2017
Сазив: 
9