Народни посланик Славко Глигорић Министарству енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Славко Глигорић, самостални посланик, поставио је на Деветнаестој сједници, одржаној 24. новембра 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ  ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

Ових дана на простору Озрена се врше одређена истраживања геолошка и бушења, тако да су грађани доста узнемирени и молио бих министра, г. Ђокића, да јавности и нас овдје упозна о тим активности и да би грађани имали информацију.

ОДГОВОР:

Број: 05.04/011-256-1/21

Датум: 02.12.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Славко Глигорић, самостални посланик, поставио je на Деветнаестој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 24.11.2021. године, сљедеће питање:

„Ових дана на простору Озрена се врше одређена истраживања геолошка и бушења, тако да су грађани доста узнемирени и молио бих министра, г. Ђокића, да јавности и нас овдје упозна о тим активностима и да би грађани имали информацију.“

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

ОДГОВОР

Министарство енергетике и рударства одобрило је у априлу мјесецу 2021. године извођење геолошких истраживања привредном друштву „Медени бријег“ д.о.о. Бијељина. Ради се о геолошком истраживању металичних минералних сировина олова, цинка, никла, бакра и пратеће асоцијације метала на локалитету „Кечковац -  Столић“ у Сочковцу и Какмужу, општина Петрово. Обзиром да истражни простор на коме се изводе радови обухвата експлоатациона поља концесионара ТГП Какмуж, Месер БХ гас и „Компаније Гиље Гас“ Бијељина, који на овом простору успјешно врше експлоатацију СО2 гаса и термоминералне воде, прије давања одобрења у Петрову је проведена стручна расправа на којој су учешће узели представници концесионара, представници општине Петрово, Министарства енергетике и рударства, Републичког завода за геолошка истраживања и подносиоца захтјева. Том приликом отворена је дискусија око спорних стручних питања која се могу евентуално појавити у току извођења истраживања, након чега је једногласно закључено да су све стране сагласне да је ово пројекат у коме сви актери требају имати свој допринос у циљу успјешне реализације пројекта и дата је начелна подршка пројекту и инвеститору. Локална заједница је, на челу са начелником општине, подржала иницијативу поступка издавање одобрења за детаљна геолошка истраживања појава и лежишта метала на локалитету „Кечковац – Столић“ у Сочковцу и Какмужу.

Наведена детаљна геолошка истраживања одобрена су у складу са Законом о геолошким истраживањима и Правилником о поступку одобравања детаљних геолошких истраживња.

Према информацијама са којима располаже ово министарство, проблем на терену је настао због недовољне информисаности грађана Сочковца и Кечковца о овом виду истраживања. У току су разговори представника привредног друштва „Медени бријег“, локалне заједнице и становништва мјесних заједница Сочковац и Кечковац.                                       

                                                                                М И Н И С Т А Р

                                                                                             Петар Ђокић

24.11.2021

Име посланика:

Сазив: 
10