Народни посланик Слађана Николић Министарству за избјеглице и расељена лица

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Слађана Николић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставила је на Петој сједници одржаној 16. јула 2015. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Тражим да ми доставите податке о финансирању хрватских удружења грађана из Буџета Републике Српске, и то податке о називу удружења и износу који добијају из Буџета од 2010. до 2015. године?
ОДГОВОР:

Број : 10.3-011-215/15

Дана: 21.07.2015. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Слађана Николић, Клуб посланика/Посланичка група СДС-СРС-РС, поставила је на Петој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној  15. и 16. јула 2015. године сљедеће посланичко питање:

„Тражим да ми доставите податке о финансирању хрватских удружења грађана из Буџета Републике Српске, и то податке о називу удружења и износу који добијају из Буџета од 2010. до 2015. године.“

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство управе и локалне самоуправе са буџетске позиције „Текући грантови фондацијама и удружењима грађана“ врши суфинансирање рада удружења и фондација регистрованих у сладу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05), а у складу са Правилником о критеријумима и поступку за додјелу новчане помоћи удружењима од јавног интереса, осталим удружењима и фондацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 47/11). У периоду 2010. – 2015. година, са наведене буџетске позиције суфинансирана су сљедећа удружења грађана:

2010. година

 

Р.бр

Назив удружења грађана

 

Износ

1.

Заједница Хрвата Бања Лука из Бања Луке

3.000,00

2.

NVO Croatia libertas из Мостара/одјел Невесиње

3.000,00

3.

Хрватско пјевачко друштво „Нада“ из Бања Луке

1.000,00

 

Укупно:

7.000,00

2011. година

 

Р.бр

Назив удружења грађана

 

Износ

1.

Заједница Хрвата Бања Лука из Бања Луке

2.000,00

 

Укупно:

2.000,00

 

2012. година

 

Р.бр

Назив удружења грађана

 

Износ

1.

Хрватско пјевачко друштво „Нада“ из Бања Луке

1.100,00

 

Укупно:

1.100,00

     

Укупно 2010-2015

10.100,00 КМ

 

У 2013. и 2014. години није било додјељених срестава удружењима грађана која припадају траженој категорији, док за 2015. годину још није расписан Јавни позив за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана.Са буџетске позиције – Текући грантови Каритасу у Републици Српској у периоду 2010. – 2015. године Министарство управе и локалне самоуправе издвојило је сљедећа средства:

Каритас у Републици Српској

 

Износ

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.*

 

100.000,00  

150.000,00

93.633,90

22.162,56

50.000,00

 

415.796,46

Укупно:

415.796,46

*Буџетом Министарства управе и локалне самоуправе за 2015. годину на буџетској позицији Текући грантови Каритасу у Републици Српској планирано је 50.000,00 КМ.

Такође, са буџетске позиције – Текући грантови за рад удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата издвојена су сљедећа средства:

 

2011. година

 

Р.бр

Назив удружења грађана

 

Износ

1.

Удруга за повратак у долину Сане „Хрватски дом“ из Љубије

17.300,00

2.

Удружење грађана „Свети Рок“ Забрђе, Котор Варош

17.300,00

 

Укупно:

34.600,00

 

2012. година

 

Р.бр

Назив удружења грађана

 

Износ

1.

Удруга за повратак у долину Сане „Хрватски дом“ из Љубије

9.350,00

2.

Удружење грађана „Свети Рок“ Забрђе, Котор Варош

6.702,00

 

Укупно:

16.052,00

                                               

Укупно 2010-2015

50.652,00 КМ

           

У 2010., 2013. и 2014. години није било додјељених средстава удружењима грађана која припадају траженој категорији, док за 2015. годину још није расписан Јавни позив за додјелу средстава за рад удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата.

С поштовањем,                                                                                            

                                                           М и н и с т а р

                                                            Лејла  Решић

 

 

 

 

16.07.2015

Име посланика:

Сазив: 
9