Народни посланик Соња Караџић-Јовичевић Министарству енергетике и рударства и Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Соња Караџић - Јовичевић, Клуб посланика СДС, поставила је на Деветнаестој сједници, одржаној 24. новембра 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРТСВУ ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

МИНИСТАРСТВУ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Писмо радника Хидроградње Пале сте сасвим сигурно добили. Невезано и за садржај тог писма с обзиром да они говоре  о проблему који траје годинама,  мене интересује да ли сте и  колико заиста упознати са проблемима  ових људи, тим прије што се међу њима  налази велики број  демобилисаних бораца прве категорије?

Стечајни управници долазе – одлазе, квази  купци долазе –одлазе, рјешења нема.

Вама су се обратили, као и мени, радници Хидроградње Радне јединице Пале. Проблем је  исти и са радним јединицама у Фочи, у Гацку у Вишеграду. Дакле, колико знате  о овом проблему и шта планирате као рјешење?

ОДГОВОР 1:

Број: 05.01/011-354 -1/21

Датум: 02.12.2021. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

                                                                                                                     

Народни посланик Соња Караџић-Јовичевић, Клуб посланика СДС-а, поставила је на Деветнаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 24. новембра 2021. године, сљедеће посланичко питање:

 

„Писмо радника Хидроградње Пале сте саствим сигурно добили. Невезано и за садржај тог писма, с обзиром да они говоре о проблему који траје годинама, мене интересује да ли сте и колико заиста упознати са проблемима ових људи, тим прије што се међу њима налази велики број демобилисаних бораца прве категорије?

Стечајни управници долазе-одлазе, квази купци долазе-одлазе, рјешења нема.

Вама су се обратили, као и мени, радници Хидроградње Радне јединице Пале. Проблем је исти и са радним јединицама у Фочи, у Гацку, у Вишеграду. Дакле, колико знате о овом проблему и шта планирате као рјешење?“

 

У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 66/20), дајемо сљедећи:

 

О Д Г О В О Р

 

Након анализе навода из писма групе радника „Хидроградња“ Пале које је упућено  Министарству енергетике и рударства и Вашег питања, обавјештавамо Вас да je ово министарство извршило потребне консултације са релевантним министарствима, првенствено Министарством просторног уређења, грађевинарства и екологије, те да на основу истих Министарство енергетике и рударства нема основа за поступање по овом питању.

 

Достављено:                                                                                                                                                                  МИНИСТАР

1.Наслову,                                                                                                                                                                       Петар Ђокић

2.а/а

       
     
   

 

 

 

ОДГОВОР 2:

Број: 15.03-011-358/21

Датум, 01.12.2021.год.

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

               Народни посланик Соња Караџић-Јовичевић, Клуб посланика СДС, поставила је на деветнаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 24. и 25. новембра 2021. године, Министарству енергетике и рударства и Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију сљедеће посланичко питање:

               „Моје питање је упућено министру Ђокићу. Писмо радника Хидроградње Пале сте сасвим сигурно добили. Независно и за садржај тог писма с обзиром да они говоре о проблему који траје годинама мене интересује да ли сте и колико заиста упознати са проблемима ових људи, тим прије што се међу њима налази велики број демобилисаних бораца прве категорије? Стечајни управници долазе-одлазе, квази купци долазе-одлазе, рјешења нема. Вама су се обратили као и мени радници Хидроградње радна јединица Пале. Проблем је исти и са радним јединицама у Фочи, у Гацку у Вишеграду. Дакле, колико знате о овом проблему и шта планирате као рјешење? Хвала“.

               У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи:

О Д Г О В О Р

 

                Како је то већ наведено у одговору министра Петра Ђокића датом на самој сједници Народне скупштине, кад је постављено ово посланичко питање, Министарству енергетике и рударства стигла је представка грађана, односно неколико радника хотела „Панорама“ Пале који је био у власништву ГИК Хидроградња а.д. Пале –Источно Сарајево. У свом одговору министар Ђокић је  констатовао да  предузеће Хидроградња није у надлежности Министарства енергетике и рударства већ је у надлежности Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, те да ће се одговор на посланичко питање доставити у писаној форми.

               Цијенећи наводе дате у посланичком питању те наводе министра Ђокића дате на самој сједници Народне скупштине, као и наводе радника Хидроградње, односно пет потписника представке коју је ово министарство накнадно прибавило, дајемо одговор овог министарства како слиједи. 

               Хотел „Панорама“ на Палама био је некада власништво ГИК Хидроградња а.д. Пале, као посебна организациона јединица, али је овај хотел преузела Влада Републике Српске за потребе Министарства просвјете и културе, заједно са запосленим радницима у хотелу, прије извршене неуспјеле приватизације,  а хотел је требао бити кориштен као студентски дом на Палама.  Послије је ГИК Хидроградња а.д. Пале – Источно Сарајево, продата фирми Интеграл инжењеринг из Бања Луке међутим, након пар година од приватизације Хидроградње, због поремећених односа између запослених радника и новог власника уговор о приватизацији је споразумно раскинут. Након тога покренут је стечајни поступак Хидроградње који и данас још траје. Значи, хотел Панорама није ни био у имовини Хидроградње кад је приватизована, нити је био у стечајној маси овог стечајног дужника кад је отворен стечајни поступак тако да ни радници, потписници представке, нису тад били радници Хидроградње, тако да нису на списку стечајних повјерилаца ГИК Хидроградња а.д. Пале –Источно Сарајево у стечају.

               Ово министарство је редовно информисано о стечајном поступку од стране Одбора повјерилаца ГИК „Хидроградња“ а.д. у стечају, а последња XXXИИ сједница одржана је дана 29.10.2021. године са детаљним извјештајем о досадашњем току овог, једног од ријетких стечајних поступака, у којем су се стечајни повјериоци до сада релативно добро наплатили са извјесном додатном наплатом од продаје преостале имовине. У досадашњем стечајном поступку радници су намирени у вишем исплатном реду са 740.000КМ, а повјериоци општег исплатног реда 40%, док је у излучном поступку у корист ИРБ пренесено око 5,6 милиона обвезница ирачког дуга, номиналне вриједности 5,6 милиона америчких долара. У току је продаја преостале имовине, а за пословну зграду „Мали дом“ и припадајуће земљиште са Владом РС одн. Министарство финансија, је закључен предуговор на износ од 200.000КМ.

               Значи,  кроз стечајни поступак ГИК Хидроградња а.д. Пале – Источно Сарајево у стечају као стечајни повјериоци обухваћени су сви радници који су на дан покретања стечајног поступка били пријављени као радници тог предузећа или су имали евиденирана потраживања по основу радно-правног статуса, као и друга лица која су остварила статус стечајног повјериоца. Кроз стечајни поступак који се води по посебном закону обезбијеђена је заштита и начин остваривања права стечајних повјерилаца, а уколико радници хотела „Панорама“ из објективних разлога нису обухваћени наведеним стечајним поступком,  њихова права и потраживања се морају рјешавати кроз рјешавање статус хотела Панорама који, према информацијама са којима располаже ово министарство, сада није у функцији, запуштен је и девастиран.

 

 

Прилог: - Jедан примјерак латиничан,                                                              

  - два примјерка ћирилична;                                                                МИНИСТАР

                 -  CD (WОRD 2003)                                                                                     

                                                                                                                                Сребренка Голић         

 

 

24.11.2021
Сазив: 
10