Народни посланик Споменка Стевановић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДЕМОС, поставила је на Седмој сједници одржаној 22. октобра 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

 

Регионални пут Шековићи у дужини 13 километара преко Каштеља  до линије разграничења  између Републике Српске и Федерације према Живиницама још  увијек није асфалтиран.

Ово је питање од виталног  интереса за општину Шековићи имајући у виду чињеницу  да  општина Шековићи спада у ред  изразито неразвијених општина  с једне стране, с друге стране, да се биљежи велики одлив становништва са овог подручја.

Такође, општина Шековићи, познато је да је богата туристичким капацитетима који, између осталог и због овог питања, нису довољно искориштени. 60 до 70 станивника општине Шековићу су посредно или непосредно везани за изградњу овог пута на начин: или живе ту или имају њиве и шуме које користе.

Питање: да ли је у плану изградња асфалтирање овог пута, ако јесте, када?

Само да додам, рјешење овог проблема, односно асфалтирања ове дионице, која заиста није дугачка, ради се само о 13 км и општину Шековићи би повезали са Федерацијом, са Живиницама и даље према Федерацији и, на крају крајева, према Републици Српској, па и шире према Европи.

Није везано само за становнике општине Шековићи, него рецимо и грађани општине Власеница, Милићи, Хан Пијесак би асфалтирањем ове дионице пута – њима би, рецимо, скраћен био пут према Тузули за око 30 км. Такође, имам инфорамцију која је сасвим провјерена и гледам да се за одржавање ове дионице годишње Путеви Републике Српске издвајају око 100 хиљада марака, тако да је то фактично крпљење пута и бацање пара.

 

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-2064/19

Датум: 11.11.2019. године

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Споменка Стевановић на Седмој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 22. октобра 2019. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

 

„Регионални пут Шековићи у дужини 13 километара Шековићи преко Каштеља до линије разграничења између Републике Српске и Федерације према Живиницама још увијек није асфалтиран.

Ово је питање од виталног интереса за општину Шековићи имајући у виду чињеницу да општина Шековићи спада у ред изразито неразвијених општина с једне стране, с друге стране, да се биљежи велики одлив становништва са овог подручја.

Такође, а с друге стране општина Шековићи, познато је да је богата туристичким капацитетима који, између осталог и због овог питања, нису довољно искориштени. 60 до 70 становника општине Шековићи су посредно или непосредно везани за изградњу овог пута на начин: или живе ту или имају њиве и шуме које користе.

Питање: да ли је у плану изградња асфалтирање ово пута, ако јесте, када?

Само да додам, рјешење овог проблема, односно асфалтирања ове диноце, која заиста није дугачка, ради се само о 13 km и општину Шековићи би повезали са Федерацијом, са Живиницама и даље према Федерацији и, на крају крајева, према Републици Српској, па и шире према Европи.

Није везано само за становнике општине Шековићи, него рецимо и грађани општине Власеница, Милићи, Хан Пијесак би асфалтирањем ове дионице пута њима би, рецимо, скраћен био пут према Тузли за око 30 km. Такође, имам информацију која је сасвим провјерена и гледам да се, за одржавање ове дионице годишње ЈП „Путеви републике Српске“ д.о.о. Бањалука издвајају око  100 хиљада марака, тако да је то фактички крпљење пута и бацање пара.“

 

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

 

Према информацији која је достављена од стране Јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука, обавјештавамо вас да је Планом пословања за 2019. годину планирана израда пројектне документације за „Реконструкцију регионаног пута Р455а Шековићи-граница РС/ФБиХ (Каштељ)“, након чега ће се приступити прибављања грађевинске дозволе, избора извођача радова, надзора над извођењем радова, а затим и асфалтирање поменутог путног правца.

 

С поштовањем,                  

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

 

22.10.2019

Име посланика:

Сазив: 
10