Народни посланик Споменка Стевановић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Споменка Стевановић, Клуб посланика ДЕМОС, поставила је на Шеснаестој сједници, одржаној 28. априла 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Изградња брзе цесте на потезу Бијељина, Зворник, Милићи, Власеница, Хан Пијеска, итд., до Требиња је од изузетне важности за источни дио Републике Српске.

Грађани, привредници су изузетно заинтересовани за ово питање и рјешење овог питања би свакако омогућило лакши проток и роба и услуга и као већа инвестициона улагања и укупан, на крају крајева, привредни развој источног дијела Републике Српске, те моје питање гласи:

У којој фази је реализација овог пројекта и кад се може очекивати почетак изградње?

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-1110/21

Датум: 17.05.2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Споменка Стевановић на Шеснаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 28. априла 2021. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Изградња брзе цесте на потезу Бијељина, Зворник, Милићи, Власеница, Хан Пијесак, итд. до Требиња је од изузетне важности за источни дио Републике Српске.

Грађани, привредници су изузетно заинтересовани за ово питање и рјешавање овог питања би свакако омогућило лакши проток и роба и услуга и као већа инвестициона улагања и укупан, на крају крајева, привредни развој источног дијела Републике Српксе, те моје питање гласи:

У којој фази је реализација овог пројекта и кад се може очекивати почетак изградње?“

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бањалука финансирало је израду Генералног пројекта за дионицу брзог пута Бијељина-Зворник-Милићи-Хан Пијесак-Соколац, која се планира на  коридору сјевер-југ у источном дијелу Републике Српске.

Генералнi пројекат са пратећом студијском документацијом завршен је крајем 2020. године, а истим је разматрано више варијанти, и након мултифункционалне анализе свих опција, одабрана варијанта је дужине око 160 km.

Сљедећи корак је израда идејног пројекта и проведбене планске документације, што ће представљaти основ за одабир начина финансирања и изградње. Такође, у скоријем периоду се очекује израда идејног пројекта брзог пута, дијела дионице од Бијељине до Зворника (обилазница око Зворника), који ће обухватити сву документацију неопходну за рјешавање имовинских односа и добијање грађевинске дозволе. С обзиром да се ради о дионици која је веома дуга и на захтјевном терену, њена изградња се планира фазно у складу са динамиком обезбјеђивања финансијских средстава.

 

Такође, Просторним планом Републике Српске и Стратегијом транспорта Републике Српске и Стратегијом развоја јавних путева Републике Српске планирана је изградња брзог пута Сарајево-Вардиште. Ради се о путном правцу који се налази на Свеобухватној ТНТ мрежи (Рута 3) и од регионалног је значаја.  

У периоду од 2017. године до 2018. године урађена је Прелиминарна студија и прелиминарни пројекти са пратећим студијама (Идејно рјешење за наведену дионицу, Техничка студија, саобраћајна студија, Мултикритеријумска анализа, Претходна студија оправданости, Прелиминарна процјена утицаја на животну средину, План управљања заштите животне средине, Прелиминарна социо-економска студија утицаја). Средства за израду наведене документације обезбиједила је Европска комисија из ИПА 2012.

Процијењена дужина путног правца је око 120 km док су прелиминарне процјене трошкова изградње (без експропријације, ПДВ-а и интереса током изградње) око 890 милиона еура.

Кроз ИПА 2019 одобрена су средства за израду пројектне документације (Главни пројекат, Студија изводљивости, Процјена еколошког и друштвеног утицаја и друге релевантне студије) за изградњу брзог пута на Рути 3 Сарајево-Вардиште, а у складу са налазима Прелиминарне студије која је завршена у оквиру IPA 2012.

Напомињемо да је Споразумом између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије о сарадњи на реализацији пројекта аутопута/брзог пута Сарајево – Београд – Сарајево који је потписан 13.12.2019. године дефинисана и изградња брзог пута Сарајево-Вардише и даље изградња аутопута на територији Републике Србије.

 

 

С поштовањем,                  

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

 

                                                                                                                                        Недељко Ћорић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2021

Име посланика:

Сазив: 
10