Народни посланик Стево Јоксимовић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Стево Јоксимовић, Клуб посланика СДС-СРС РС поставио је на Деветнаестој сједници одржаној 13. јуна 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТРУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Дом здравља Модрича један је од најзадуженијих домова здравља у Републици Српској.

Колико је укупно дуговање Дома здравља Модрича, укључујући и репрограмиране обавезе?

Има ли Министарство здравља и оснивач, програм и план мјера како изаћи из ове изузетно тешке ситуације?

Ако нема, планирају ли се одређене активности да се ова ситуација  превазиђе?

Молим Вас да ми доставите  податке о броју запослених и адекватности и попуњености систематизације радних мјеста и податак колики је број нових радника примњен од 2013. године до данас и на која радна мјеста и које стручне спреме?

ОДГОВОР:

Број: 11/06-012-329/17
Датум: 17.08.2017. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

Н/р Предсједника

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

             Народни посланик, Стево Јоксимовић, је на 19. сједници  Народне скупштине Републике Српске која  је  одржана 13. 14. и 15. јуна 2017. године, поставио сљедеће питање:

   „- Колико је укупно дуговање Дома здравља Модрича, укључујући и репрограмиране обавезе?

        Има ли Министарство здравља и оснивач, програм и план мјера како изаћи из ове изузетно тешке ситуације?

Ако нема, планирају ли се одређене активности да се ова ситуација превазиђе?

Молим Вас да ми доставите податке о броју запослених и адекватности и попуњености систематизације радних мјеста и податак колики ја број нових радника примљен од 2013. године до данас и на која радна мјеста и које стручне спреме?“

           У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 10/09), као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11), дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Према подацима који су достављени, из Дома здравља Модрича, дана 14.08.2017. године, укупна дуговања Дома здравља Модрича, укључујући и репрограмиране обавезе, на дан 30.06.2017. године износе 5.789.355,00 КМ.

У Дому здравља Модрича је запослено 129 радника (94 медицинска и 35 намедицинака радника). У периоду 2013. – 2017. година је (у складу са важећом систематизацијом попуњавајући упражњена радна мјеста) примљено укупно 13 радника.Систематизација радних мјеста ЈЗУ Дома здравља Модрича је адекватно попуњена у складу са стандардима и нормативима здравствене заштите.

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је формирало и именовало Комисије чији је задатак припрема Пројектног документа за Пројекат који ће се бавити унапређењем здравственог сектора, као и Акционог плана за реформу здравственог сектора  у областима:

- финансирање здравствене заштите,

- управљање у здравственом сектору и

- дефинисање мреже здравствених установа, основног пакета здравствене заштите и припрему система за увођење плаћања на основу квалитета здравствене заштите.

 

С поштовањем,                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                                           Драган Богданић, др мед.

 

 

 

13.06.2017
Сазив: 
9