Narodni poslanik Stevo Joksimović Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 13. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Dom zdravlja Modriča jedan je od najzaduženijih domova zdravlja u Republici Srpskoj.

Koliko je ukupno dugovanje Doma zdravlja Modriča, uključujući i reprogramirane obaveze?

Ima li Ministarstvo zdravlja i osnivač, program i plan mjera kako izaći iz ove izuzetno teške situacije?

Ako nema, planiraju li se određene aktivnosti da se ova situacija  prevaziđe?

Molim Vas da mi dostavite  podatke o broju zaposlenih i adekvatnosti i popunjenosti sistematizacije radnih mjesta i podatak koliki je broj novih radnika primnjen od 2013. godine do danas i na koja radna mjesta i koje stručne spreme?

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-329/17
Datum: 17.08.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

N/r Predsjednika

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

             Narodni poslanik, Stevo Joksimović, je na 19. sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske koja  je  održana 13. 14. i 15. juna 2017. godine, postavio sljedeće pitanje:

   „- Koliko je ukupno dugovanje Doma zdravlja Modriča, uključujući i reprogramirane obaveze?

        Ima li Ministarstvo zdravlja i osnivač, program i plan mjera kako izaći iz ove izuzetno teške situacije?

Ako nema, planiraju li se određene aktivnosti da se ova situacija prevaziđe?

Molim Vas da mi dostavite podatke o broju zaposlenih i adekvatnosti i popunjenosti sistematizacije radnih mjesta i podatak koliki ja broj novih radnika primljen od 2013. godine do danas i na koja radna mjesta i koje stručne spreme?“

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema podacima koji su dostavljeni, iz Doma zdravlja Modriča, dana 14.08.2017. godine, ukupna dugovanja Doma zdravlja Modriča, uključujući i reprogramirane obaveze, na dan 30.06.2017. godine iznose 5.789.355,00 KM.

U Domu zdravlja Modriča je zaposleno 129 radnika (94 medicinska i 35 namedicinaka radnika). U periodu 2013. – 2017. godina je (u skladu sa važećom sistematizacijom popunjavajući upražnjena radna mjesta) primljeno ukupno 13 radnika.Sistematizacija radnih mjesta JZU Doma zdravlja Modriča je adekvatno popunjena u skladu sa standardima i normativima zdravstvene zaštite.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je formiralo i imenovalo Komisije čiji je zadatak priprema Projektnog dokumenta za Projekat koji će se baviti unapređenjem zdravstvenog sektora, kao i Akcionog plana za reformu zdravstvenog sektora  u oblastima:

- finansiranje zdravstvene zaštite,

- upravljanje u zdravstvenom sektoru i

- definisanje mreže zdravstvenih ustanova, osnovnog paketa zdravstvene zaštite i pripremu sistema za uvođenje plaćanja na osnovu kvaliteta zdravstvene zaštite.

 

S poštovanjem,                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                                           Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

 

13.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9