Народни посланик Стево Јоксимовић Министарству индустрије, енергетике и рударства

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Стево Јоксимовић, Клуб посланика СДС-СРС РС, поставио је на Двадесетој сједници одржаној 18. јула 2017. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

На ријеци Босни на територији општина Модрича и Вукосавље, планирана је изградња мале ХЦ. Колико знам, локалне заједнице, као и концесионар су одредили одређене предрадње.

У којој фази је реализација овог пројекта и када су планирани почеци и завршетак овог пројекта?

ОДГОВОР:

Број: 05.05/011-392-1/17

Датум: 16.08.2017. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Стево Јоксимовић (Клуб посланика СДС-СРС РС), на двадесетој  сједници, одржаној 18. јула 2017. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

               „На ријеци Босни на територији општина Модрича и Вукосавље, планирана је изградња мале хидроелектране. Локалне заједнице, као и концесионар, одредили су одређене предрадње. У којој фази је реализација овог пројекта и када су планирани почетак и завршетак овог пројекта?

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/11) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Угoвoр o кoнцeсиjи зa изгрaдњу и кoришћeњe мaлe хидрoeлeктрaнe „Циjeвнa 7“ на ријеци Босни закључен је у августу 2010. године. Концесионар „Eлпo Хyдрo Снaгa“ д.о.о. Бања Лука је прибавио локацијске услове и еколошку дозволу 2012. године, али је издавање грађевинске дозволе било условљено доношењем Измјена и допуна Просторног плана Републике Српске. На захтјев Концесионара, а у циљу рјешавања имовинских односа, Министарство индустрије, енергетике и рударства је, у марту 2013. године, покренуло поступак утврђивања општег интереса, али Правобранилаштво није могло започети поступак експропријације до усвајања Измјена и допуна Просторног плана Републике Српске и док сагласност на План парцелације не дају локалне заједнице. Општина Модрича још увијек није дала сагласност на План парцелације. С обзиром на то да су рокови из Уговора истекли, Концесионар се обратио захтјевом за потписивање Анекса Уговора о концесији. У току су активности на припреми Анекса Уговора којим ће рокови бити продужени за нових 5 година, имајући у виду дужину трајања поступка експропријације и чињеницу да се у грађевинском смислу ради о захтјевном пројекту.

                                                                                                                     МИНИСТАР

                                                                                                                                                  Петар Ђокић

18.07.2017
Сазив: 
9