Народни посланик Тања Вукомановић Министарству здравља и социјалне заштите, између двије сједнице НС РС

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Тања Вукомановић, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице, 25. августа 2023. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

 

    МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Када ће труднице у Републици Српској имати право на бесплатне пренаталне тестове ?

ОДГОВОР:

Број: 11/06-012-273/23
Датум: 18.09.2023. године

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

ПРЕДМЕТ: Одговор на посланичко питање

                Народни посланик Тања Вукомановић, Клуб посланика ПДП, поставила је између двије сједнице Народне скупштине Републике Српске, 25. августа 2023. године, сљедеће питање:

             „Када ће труднице у Републици Српској имати право на бесплатне пренаталне тестове?“

                У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), дајемо сљедећи 

ОДГОВОР

Законом о обавезном здравственом осигурању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 93/22 и 132/22) прописано је право на неинвазивни пренатални тест из крви труднице (НИПТ), као једно од предвиђених нових права осигураних лица.

У складу са Законом, Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске донио је, уз сагласност ресорног министра, Програм неинвазивног пренаталног тестирања из крви труднице за 2023. годину („Службени гласник Републике Српске“, број: 21/23). Програмом је предвиђено да здравствена установа у којој је узет узорак из крви труднице, узорак доставља у ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске. ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске узорак из крви труднице доставља на тестирање установи са којом је закључио уговор за процедуру неинвазивног пренаталног тестирања из крви труднице (НИПТ).

Влада Републике Српске је донијела Одлуку о начину финансирања Програма неинвазивног пренаталног тестирања из крви труднице за 2023. годину („Службени гласник Републике Српске“, бр. 26/23).

Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске је у мају 2023. године донио нови Програм неинвазивног пренаталног тестирања из крви труднице за 2023. годину („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/23), којим је прописао да индикације за НИПТ имају све труднице изузев оних код којих овај тест није изводљив. Након тога Влада Републике Српске је донијела Одлуку о измјени Одлуке о начину финансирања Програма НИПТ за 2023. годину („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/23), којом је увећан износ средстава предвиђених за финансирање наведеног права из Буџета Републике Српске за 2023. годину.

ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске је 14.09.2023. године објавио на Порталу јавних набавки Босне и Херцеговине тендерску документацију везано за отворени поступак са међународном објавом, чији је предмет заједничка набавка неинвазивног пренаталног тестирања из крви труднице (НИПТ). Након избора понуђача и закључења уговора између понуђача и ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, труднице из Републике Српске ће моћи остварити право на неинвазивни пренатални тест у складу са Програмом неинвазивног пренаталног тестирања из крви труднице.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                МИНИСТАР           

                                                                                                                      Ален Шеранић, др мед.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.08.2023

Име посланика:

Сазив: 
11