Народни посланик Томица Стојановић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Томица Стојановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 31. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

                Тражио сам да ми доставите уговор о изградњи аутопута Бања Лука – Приједор, са предмјером и прерачуном радова., тј. са свим позицијама радова и јединичним цијенама. Поред тога, тражио сам да ми доставите услове кредитирања између Владе Републике Српске или Аутопутева РС и страног инвеститора.

                У вашем одговору од 15. 01. 2019. год. сте навели одређену процедуру и активности које су до сада урађене, али ни по једном мојем првобитном питању нисте дали одговор.

                Поново тражим да ми одговорите у складу са постављеним питањем.

ОДГОВОР:

Број: 13.03/011-246/19

Датум: 22.02.2019. године

 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

 

Народни посланик Томица Стојановић, на Другој сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29, 30. и 31.01.2019. године,  поставио је сљедеће посланичко питање:

„Тражио сам да ми доставите уговор о изградњи аутопута Бања Лука – Приједор, са предмјером и предрачуном радова, тј. са свим позицијама радова и јединичним цијенама. Поред тога, тражио сам услове кредитирања између Владе Републике Српске или Аутопутева рС и страног инвеститора.

                У вашем одговору од 15.01.2019. године сте навели одређену процедуру и активности које су до сад аурађене, али ни по једном првобитном питању нисте дали одговор.“

 

У складу са чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), дајемо сљедећи

 

ОДГОВОР

 

Као што смо већ навели у одговору број 13.03/011-2282/18 од 15.01.2019. године, Влада Републике Српске, као ни ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука нису потписали Уговор о изградњи аутопута Бања Лука – Приједор.

У наведеном акту наведено је да је 13.12.2018. године потписан Уговора о концесији за аутопут Бања Лука – Приједор – Нови Град (прва фаза Бања Лука - Приједор) у Републици Српској, Босна и Херцеговина, између Владе Републике Српске и концесионара компаније "СДХС-ЦСИ БХ" д.о.о. Бања Лука.

На основу члана 27. Уговора о концесији за аутопут Бања Лука – Приједор – Нови Град (прва фаза Бања Лука - Приједор) у Републици Српској, Босна и Херцеговина, Влада Републике Српске има обавезу да садржај Уговора држи повјерљивим, што значи да Влада Републике Српске не може наведени Уговор учинити доступним трећим лицима без сагласности концесионара.

С обзиром да се концесиона компаније "СДХС-ЦСИ БХ" д.о.о. Бања Лука изјаснила да није у могућности дати сагласност да се Уговор о концесији за аутопут Бања Лука – Приједор – Нови Град (прва фаза Бања Лука - Приједор) у Републици Српској, Босна и Херцеговина учини доступним трећим лицима, исти нисмо у могућности доставити.

 

                С поштовањем,                 

                                                                                                                                        М И Н И С Т А Р

                                                                                                                                         Неђо Трнинић

29.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10