Narodni poslanik Tomica Stojanović Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 31. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

                Tražio sam da mi dostavite ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka – Prijedor, sa predmjerom i preračunom radova., tj. sa svim pozicijama radova i jediničnim cijenama. Pored toga, tražio sam da mi dostavite uslove kreditiranja između Vlade Republike Srpske ili Autoputeva RS i stranog investitora.

                U vašem odgovoru od 15. 01. 2019. god. ste naveli određenu proceduru i aktivnosti koje su do sada urađene, ali ni po jednom mojem prvobitnom pitanju niste dali odgovor.

                Ponovo tražim da mi odgovorite u skladu sa postavljenim pitanjem.

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-246/19

Datum: 22.02.2019. godine

 

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Tomica Stojanović, na Drugoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 29, 30. i 31.01.2019. godine,  postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražio sam da mi dostavite ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka – Prijedor, sa predmjerom i predračunom radova, tj. sa svim pozicijama radova i jediničnim cijenama. Pored toga, tražio sam uslove kreditiranja između Vlade Republike Srpske ili Autoputeva rS i stranog investitora.

                U vašem odgovoru od 15.01.2019. godine ste naveli određenu proceduru i aktivnosti koje su do sad aurađene, ali ni po jednom prvobitnom pitanju niste dali odgovor.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

 

Kao što smo već naveli u odgovoru broj 13.03/011-2282/18 od 15.01.2019. godine, Vlada Republike Srpske, kao ni JP „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banja Luka nisu potpisali Ugovor o izgradnji autoputa Banja Luka – Prijedor.

U navedenom aktu navedeno je da je 13.12.2018. godine potpisan Ugovora o koncesiji za autoput Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banja Luka - Prijedor) u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, između Vlade Republike Srpske i koncesionara kompanije "SDHS-CSI BH" d.o.o. Banja Luka.

Na osnovu člana 27. Ugovora o koncesiji za autoput Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banja Luka - Prijedor) u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, Vlada Republike Srpske ima obavezu da sadržaj Ugovora drži povjerljivim, što znači da Vlada Republike Srpske ne može navedeni Ugovor učiniti dostupnim trećim licima bez saglasnosti koncesionara.

S obzirom da se koncesiona kompanije "SDHS-CSI BH" d.o.o. Banja Luka izjasnila da nije u mogućnosti dati saglasnost da se Ugovor o koncesiji za autoput Banja Luka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banja Luka - Prijedor) u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina učini dostupnim trećim licima, isti nismo u mogućnosti dostaviti.

 

                S poštovanjem,                 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

29.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10