Народни посланик Томица Стојановић Министарству финансија

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Томица Стојановић, Клуб посланика СДС, поставио је на Другој сједници одржаној 30. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

                Тражим да ми доставите податке о стварном дефициту у јавним фондовима Републике Српске са 31. 12. 2018. године (Фонд ПИО, Фонд здравственог осигурања; Фонд дјечије заштите и Фонд запошљавања РС).

ОДГОВОР:

Број: 06.07/012-2310-1/19

Датум: 15.02.2019. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање

Народни посланик Томица Стојановић, Клуб посланика СДС поставио је на Другој сједници сједнице  Народне скупштине Републике Српске, сљедеће посланичко питање:

Тражим да ми доставите податке о стварном дефициту у јавним фондовима Републике Српске са 31.12.2018. године ( Фонд ПИО, Фонд здравственог осигурања, Фонд дјечије заштите и Фонд запошљавања РС)

У складу са чланом 79. и чланом 80. Пословника Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17) дајемо сљедећи

ОДГОВОР

Фонд ПИО је, почев од 01.01.2016. године, прешао на трезорско пословање и постао корисник буџета Републике, његови банковни рачуни су угашени, а кредитна задужења су измирена из буџета Републике. Дакле, почев од 01.01.2016. године Фонд ПИО нема издвојене банковне рачуне нити билансе и сифицит/дефицит се не утврђује на нивоу Фонда, него представља саставни дио  укупног суфицита/дефицита буџета Републике.

Остали фондови (Фонд здравственог осигурања Републике Српске, Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске и Завод за запошљавање Републике Српске), у складу са чланом 49. став 6. Правилника о финансијском извјештавању буџетских корисника, имају обавезу да обрасце годишњег финансијског извјештаја са образложењима (нотама) доставе Министарству финансија до 5. априла текуће године за претходну фисклану годину. Тако да Министарство финансија тренутно не располаже са њиховим коначним финансијским извјештајима за 2018. годину.

 

С поштовањем,

                                                                                                                                                                          МИНИСТАР

 

                                                                                                                                                                      Зора Видовић

 

30.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10