Narodni poslanik Tomica Stojanović Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Drugoj sjednici održanoj 30. januara 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

                Tražim da mi dostavite podatke o stvarnom deficitu u javnim fondovima Republike Srpske sa 31. 12. 2018. godine (Fond PIO, Fond zdravstvenog osiguranja; Fond dječije zaštite i Fond zapošljavanja RS).

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-2310-1/19

Datum: 15.02.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Tomica Stojanović, Klub poslanika SDS postavio je na Drugoj sjednici sjednice  Narodne skupštine Republike Srpske, sljedeće poslaničko pitanje:

Tražim da mi dostavite podatke o stvarnom deficitu u javnim fondovima Republike Srpske sa 31.12.2018. godine ( Fond PIO, Fond zdravstvenog osiguranja, Fond dječije zaštite i Fond zapošljavanja RS)

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Fond PIO je, počev od 01.01.2016. godine, prešao na trezorsko poslovanje i postao korisnik budžeta Republike, njegovi bankovni računi su ugašeni, a kreditna zaduženja su izmirena iz budžeta Republike. Dakle, počev od 01.01.2016. godine Fond PIO nema izdvojene bankovne račune niti bilanse i sificit/deficit se ne utvrđuje na nivou Fonda, nego predstavlja sastavni dio  ukupnog suficita/deficita budžeta Republike.

Ostali fondovi (Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske), u skladu sa članom 49. stav 6. Pravilnika o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika, imaju obavezu da obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja sa obrazloženjima (notama) dostave Ministarstvu finansija do 5. aprila tekuće godine za prethodnu fisklanu godinu. Tako da Ministarstvo finansija trenutno ne raspolaže sa njihovim konačnim finansijskim izvještajima za 2018. godinu.

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

 

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

30.01.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10