Народни посланик Ђорђе Вучинић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Ђорђе Вучинић, Клуб посланика За правду и ред, поставио је на Осмој редовној сједници, 12. марта 2024. Године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Када ће коначно почети са изградњом и када ће бити први летови са требињског аеродрома с обзиром да имамо неке посљедње најаве које су говориле да ћемо имати летове крајем 2021, ево нас у 2024. години ништа није одмакло с мртве тачке, већ ево мислим да је 20. јубиларна година од како се прича о требињском аеродрому, тако да ме интересује када ће почети ти радови и када ће завршити и колико ће средстава уложити Република Српска у тај аеродром?

 

ОДГОВОР:

Број:  13.04/340-735/24

Датум: 11.04.2024. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

П р е д м е т: Одговор на посланичко питање,-

         Народни посланик Ђорђе Вучинић на Осмој редовној сјединици Народне скупштине Републике Српске, одржаној 12, 13. и 14. марта 2024. године, поставио је сљедеће посланичко питање:

„Када ће коначно почети  са изградњом и када ће бити први летови са требињског аеродрома с обзиром да имамо неке посљедње најаве које су говориле  да ћемо имати летове крајем 2021., ево нас у 2024. години, ништа није одмакло с мртве тачке, већ ево мислим да је 20.  јубиларна година од како се прича о требињском аеродрому, тако да ме интересује када ће почети ти радови и када ће завршити и колико ће средстава уложити Република Српска у тај аеродром?“

         У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), као и чланом 244. и 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20), достављамо:

ОДГОВОР

„Одлуком Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2843/21 од 23.09.2021. године, право и одговорност за изградњу и управљање аеродромом у Требињу су, у складу са чланом 36. Закона о ваздухопловству БиХ, пренесени на привредно друштво „Аеродром Требиње“ д.о.о. Требиње, чији је оснивач предузеће „Аеродроми Србије“ д.о.о. Ниш.

Нетачни су наводи да се, након најаве овог пројекта, није одмакло даље од мртве тачке. Напротив, много је урађено, између осталог: израђена је сва неопходна планска документација, усвојен Зонинг план подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“ и издати Локацијски услови за изградњу „Аеродрома Требиње“. Завршени су истражно-геолошки радови на терену у Талежи, а потом лабораторијска испитивања земљишта и одговарајући елаборати неопходни за израду главног пројекта за грађевинску дозволу и студијске документације. Израђена је и одобрена аеронаутичка студија, којом је верификована одабрана локација аеродрома и потврђено да се са ње може обављати комерцијални авио-превоз на начин којим се не ремети постојећа организација домаћег ваздушног простора, нити ваздушног простора у сусједству. Оно што је ту значајно напоменути, идентификовани су недостаци у постојећем Закону о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ, који онемогућавају успостављање саобраћаја на било којем новом аеродрому у држави, па и будућем аеродрому у Требињу, зато је између осталог припремљен и Закон о измјенама и допунама закона о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ, који је тренутно у процедури усвајања.

Када је еколошка документација у питању, спроведена је стратешка и претходна процјена утицаја на животну средину, за шта је требало спровести поред домаће и међународну процедуру, у складу са Конвенцијом из Кијева (2003) и „Еспо конвенцијом“ (процјене утицаја на животну средину у прекограничном контексту). Прекогранична процедура са Црном Гором и Хрватском се спроводи и по питању Студије утицаја на животну средину која је такође израђена за пројекат изградње и рада „Аеродрома Требиње“, а јавни увид /расправа је тренутно у току.

                    Оно што је такође веома значајно и од чега већ сада има користи локална заједница, јесте то што су са подручја на коме ће се налазити аеродром и терен у његовој околини, уклоњена сва заостала минско-експлозивна средстава, након чега су издате и одговарајуће потврде и увјерења без којих се било какви радови не би ни могли обављати.

У поступку израде је и Главни пројекат за грађевинску дозволу „Аеродрома Требиње“ и очекује се његов завршетак у наредних неколико мјесеци.

На самом почетку рада на реализацији пројекта изградње аеродрома у Требињу јесте било најава са амбициозним роковима изградње и отварања аеродрома за цивилни саобраћај, за које се не може рећи да су немогуће.

Све претходно наведено, је поред знања и стручности, рада, интензивне координације са многим органима и институцијама (домаћим и страним), захтијевало и вријеме. Реализација овако значајног и комплексног пројекта, уколико се створе сви потребни услови на свим нивоима, не мора трајати дуго, али неријетко од одлуке да је потребно започети градњу новог аеродрома па до његове изградње протекне више година или чак деценија.

Република Србија као инвеститор и Влада Републике Српске, као партнер на овом пројекту, су од самог почетка били опредијељени да у потпуноси поштују све законске процедуре, што значи да радови на изградњи аеродрома не могу кренути прије издавања грађевинске дозволе која се очекује у овој години. Према договорима који су постигли представници Републике Српске и Републике Србије, институције Републике Српске ће обезбиједити приступну инфраструктуру: нову саобраћајницу између магистралног пута за Дубровник и локације аеродрома у Талежи (уједно ће је користи и локална заједница), инфраструктуру за електро-енергетско снабдијевање аеродромског комплекса и инфраструктуру за водовод и канализацију. Укупан износ средстава која ће Република Српска уложити у све претходно наведено ће се знати након што надлежна предузећа и институције заврше пројектно-техничку документацију.

Пројекат изградње аеродрома у Требињу, додатно добија на значају када се сагледају сва ограничења аеродрома у окружењу.

Имајући све горе наведно у виду, као и то колико је пројекат изградње аеродрома у Требињу сазрео и колико је значајан не само за развој Источне Херцеговине и Републике Српске већ и за читав регион, увјерени смо да ће се пронаћи начин и обезбиједити све што је потребно да се он у потпуности реализује.

 

С поштовањем,

                                                               М И Н И С Т А Р

 

                                                             Недељко Чубриловић

 

 

 

 

12.03.2024

Име посланика:

Сазив: 
11