Narodni poslanik Đorđe Vučinić Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Đorđe Vučinić, Klub poslanika Za pravdu i red, postavio je na Osmoj redovnoj sjednici, 12. marta 2024. Godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Kada će konačno početi sa izgradnjom i kada će biti prvi letovi sa trebinjskog aerodroma s obzirom da imamo neke posljednje najave koje su govorile da ćemo imati letove krajem 2021, evo nas u 2024. godini ništa nije odmaklo s mrtve tačke, već evo mislim da je 20. jubilarna godina od kako se priča o trebinjskom aerodromu, tako da me interesuje kada će početi ti radovi i kada će završiti i koliko će sredstava uložiti Republika Srpska u taj aerodrom?

 

ODGOVOR:

Broj:  13.04/340-735/24

Datum: 11.04.2024. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

P r e d m e t: Odgovor na poslaničko pitanje,-

         Narodni poslanik Đorđe Vučinić na Osmoj redovnoj sjedinici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 12, 13. i 14. marta 2024. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Kada će konačno početi  sa izgradnjom i kada će biti prvi letovi sa trebinjskog aerodroma s obzirom da imamo neke posljednje najave koje su govorile  da ćemo imati letove krajem 2021., evo nas u 2024. godini, ništa nije odmaklo s mrtve tačke, već evo mislim da je 20.  jubilarna godina od kako se priča o trebinjskom aerodromu, tako da me interesuje kada će početi ti radovi i kada će završiti i koliko će sredstava uložiti Republika Srpska u taj aerodrom?“

         U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dostavljamo:

ODGOVOR

„Odlukom Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2843/21 od 23.09.2021. godine, pravo i odgovornost za izgradnju i upravljanje aerodromom u Trebinju su, u skladu sa članom 36. Zakona o vazduhoplovstvu BiH, preneseni na privredno društvo „Aerodrom Trebinje“ d.o.o. Trebinje, čiji je osnivač preduzeće „Aerodromi Srbije“ d.o.o. Niš.

Netačni su navodi da se, nakon najave ovog projekta, nije odmaklo dalje od mrtve tačke. Naprotiv, mnogo je urađeno, između ostalog: izrađena je sva neophodna planska dokumentacija, usvojen Zoning plan područja posebne namjene „Aerodrom Trebinje“ i izdati Lokacijski uslovi za izgradnju „Aerodroma Trebinje“. Završeni su istražno-geološki radovi na terenu u Taleži, a potom laboratorijska ispitivanja zemljišta i odgovarajući elaborati neophodni za izradu glavnog projekta za građevinsku dozvolu i studijske dokumentacije. Izrađena je i odobrena aeronautička studija, kojom je verifikovana odabrana lokacija aerodroma i potvrđeno da se sa nje može obavljati komercijalni avio-prevoz na način kojim se ne remeti postojeća organizacija domaćeg vazdušnog prostora, niti vazdušnog prostora u susjedstvu. Ono što je tu značajno napomenuti, identifikovani su nedostaci u postojećem Zakonu o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, koji onemogućavaju uspostavljanje saobraćaja na bilo kojem novom aerodromu u državi, pa i budućem aerodromu u Trebinju, zato je između ostalog pripremljen i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, koji je trenutno u proceduri usvajanja.

Kada je ekološka dokumentacija u pitanju, sprovedena je strateška i prethodna procjena uticaja na životnu sredinu, za šta je trebalo sprovesti pored domaće i međunarodnu proceduru, u skladu sa Konvencijom iz Kijeva (2003) i „Espo konvencijom“ (procjene uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu). Prekogranična procedura sa Crnom Gorom i Hrvatskom se sprovodi i po pitanju Studije uticaja na životnu sredinu koja je takođe izrađena za projekat izgradnje i rada „Aerodroma Trebinje“, a javni uvid /rasprava je trenutno u toku.

                    Ono što je takođe veoma značajno i od čega već sada ima koristi lokalna zajednica, jeste to što su sa područja na kome će se nalaziti aerodrom i teren u njegovoj okolini, uklonjena sva zaostala minsko-eksplozivna sredstava, nakon čega su izdate i odgovarajuće potvrde i uvjerenja bez kojih se bilo kakvi radovi ne bi ni mogli obavljati.

U postupku izrade je i Glavni projekat za građevinsku dozvolu „Aerodroma Trebinje“ i očekuje se njegov završetak u narednih nekoliko mjeseci.

Na samom početku rada na realizaciji projekta izgradnje aerodroma u Trebinju jeste bilo najava sa ambicioznim rokovima izgradnje i otvaranja aerodroma za civilni saobraćaj, za koje se ne može reći da su nemoguće.

Sve prethodno navedeno, je pored znanja i stručnosti, rada, intenzivne koordinacije sa mnogim organima i institucijama (domaćim i stranim), zahtijevalo i vrijeme. Realizacija ovako značajnog i kompleksnog projekta, ukoliko se stvore svi potrebni uslovi na svim nivoima, ne mora trajati dugo, ali nerijetko od odluke da je potrebno započeti gradnju novog aerodroma pa do njegove izgradnje protekne više godina ili čak decenija.

Republika Srbija kao investitor i Vlada Republike Srpske, kao partner na ovom projektu, su od samog početka bili opredijeljeni da u potpunosi poštuju sve zakonske procedure, što znači da radovi na izgradnji aerodroma ne mogu krenuti prije izdavanja građevinske dozvole koja se očekuje u ovoj godini. Prema dogovorima koji su postigli predstavnici Republike Srpske i Republike Srbije, institucije Republike Srpske će obezbijediti pristupnu infrastrukturu: novu saobraćajnicu između magistralnog puta za Dubrovnik i lokacije aerodroma u Taleži (ujedno će je koristi i lokalna zajednica), infrastrukturu za elektro-energetsko snabdijevanje aerodromskog kompleksa i infrastrukturu za vodovod i kanalizaciju. Ukupan iznos sredstava koja će Republika Srpska uložiti u sve prethodno navedeno će se znati nakon što nadležna preduzeća i institucije završe projektno-tehničku dokumentaciju.

Projekat izgradnje aerodroma u Trebinju, dodatno dobija na značaju kada se sagledaju sva ograničenja aerodroma u okruženju.

Imajući sve gore navedno u vidu, kao i to koliko je projekat izgradnje aerodroma u Trebinju sazreo i koliko je značajan ne samo za razvoj Istočne Hercegovine i Republike Srpske već i za čitav region, uvjereni smo da će se pronaći način i obezbijediti sve što je potrebno da se on u potpunosti realizuje.

 

S poštovanjem,

                                                               M I N I S T A R

 

                                                             Nedeljko Čubrilović

 

 

 

 

 

12.03.2024

Ime poslanika:

Saziv: 
11