Народни посланик Јелена Тривић Министарству саобраћаја и веза

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП, поставила је између два наставка Друге сједнице, 25. фебруара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

                Који дио средстава којим су се Жељезнице РС задужиле код Свјетске банке (кредит од 51,3 милиона евра потписан у марту 2018. године) је искориштен за намирења заосталих обавеза према радницима и колико ће се још искористити у ове сврхе?

                Који дио средстава ће се искористити у неке друге сврхе, осим заосталих дуговања према радницима и Пореској управи?

                Молим вас да ми наведете тачну сврху утрошка средстава и рашчланите износе по свакој од ставки.

                Да ли је ико одговарао за милионску штету проузроковану несавјесним пословањем Управе Жељезница Републике Српске?

ОДГОВОР:

Број:13.04/011-400/19

Датум, 19.03.2019. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЕНЕРАЛНИ  СЕКРЕТАРИЈАТ

ПРЕДМЕТ:Одговор на посланичко питање, достављамо.-

ВЕЗА:Ваш акт број 04.2-011-90/19  од 26.02.2019. године

          Народни посланик Јелена Тривић, Клуб посланика ПДП,  поставила  је између два наставка Друге сједнице  Народне скупштине Републике Српске, дана  25. фебруара  2019. године, сљедеће  посланичко питање:

        “Који дио средстава којим су се  Жељезнице РС задужиле код Свјетске банке  (кредит од 51,3 милиона евра потписан у марту 2018. године) је искориштен за намирење заосталих обавеза према радницима и колико ће се још искористити у ове сврхе?

       Који дио средстава ће се искористити у неке друге сврхе, осим заосталих дуговања према радницима и Пореској управи?

       Молим вас да ми наведете тачну сврху утрошка средстава и рашчланите износе по свакој од ставки.

       Да ли је ико одговарао за милионску штету проузроковану несавјесним пословањем Управе Жељезница Републике Српске?“

         Посланичко питање  прослијеђено је „Жељезницама Републике Српске“ а.д. Добој, које су доставиле сљедећи  одговор

      „Назив пројекта: Реструктурисање Жељезница Репиблике Српска (Друга фаза пројекта модернизације саобраћајног сектора у БиХ)

Износ кредита: 51.300.000,00 еура

Циљ пројекта: Унапређење оперативне ефективности и финансијска одрживост

 

Предмет пројекта: Кредит је подијељен на три компоненте:

- компонента 1:     финансијско реструктурисање - измиривање дуга према радницима Жељезница Републике Српске и Пореској управи Републике Српске

- компонента 2:     реструктурисање радне снаге -  смањење броја запослених

- компонента 3:     организационо реструктурисање које се односи на раздвајање операција и инфраструктуре на две рачуноводствено и управљачки потпуно раздвојене организационе јединице унутар једног привредног друштва, те формирање профитних центара од постојећих организационих јединица, услуге консултаната и информатизацију друштва

 

Намјена кредита: Кредитна средства Свјетске банке су намјењена за

  • измирење дуговањава према радницима и фондовима за период 2011-2018 (на дан 31.07.2018. године) у износу од 42,7 милиона еура,
  • смањење броја радника у периоду 2017-2021 за 1000 радника (пензионисање, одлазак уз стимулативне отпремнине и технолошки вишак) у износу од 3,5 милиона еура и
  • организационо реструктурисање компаније у износу  5 милиона еура (ангажман консултаната, увођење новог пословног система (рачуноводствено раздвајање инфраструктуре и операција) и припрему и примјену вишегодишњих уговора између Владе РС о одржавању инфраструктуре и суфинансирању јавне функције превоза).

 

Питање: Који дио средстава којим су се Жељезнице РС задужиле код Свјетске банке (кредит од 51,3 милиона евра потписан у марту 2018. године) је искориштен за намирење заосталих обавеза према радницима и колико ће се још искористити у ове сврхе?

Одговор: Износ од 42,7 милиона евра (прва компонента пројекта) је одвојен за измирење ових дуговања. До сада је повучено 35.500.000 милиона евра, а утрошено је 31.928.530. 

 

Питање: Који дио средстава ће се искористити у неке друге сврхе, осим заосталих дуговања према радницима и Пореској управи.

Одговор: Износ од 8,5 милиона евра (друга и трећа компонента).

Друга компонента, реструктруисање радне снаге (3,5 милиона евра), је компонента која подразумјева смањење броја радника на начин да се радницима обезбиједе отпремнине и подршка радницима који буду проглашени технолошким вишком у форми обуке и консултација, односно помоћи у запошљавању у другим привредним секторима.

Кроз компоненту под називом организационо реструктурисање, за коју је планирано 5 милиона евра, ЖРС би требале да се реорганизују на најбољи могући начин како би биле ефикасније и ефективније. Нова организација подразумијева увођење новог финансијско-рачуноводственог система путем кога ће се пратити сви процеси унутар ЖРС, развој и примјена финансијски прихватљивих и одрживих средњорочних планова пословања, те развој и примјена вишегодишњих уговора о превозу путника и одржавању инфраструктуре између Владе РС и Жељезница РС. Планирано је ангажовање консултантске куће за организационо реструктурисање и за припрему и реализацију планова пословања и вишегодишњих уговора. Све набавке  које ће се реализовати у оквиру овог пројекта  слиједит ће правила Свјетске банке, тј. правила за набавке у пројектима Свјетске банке из јула 2016. године.     

 

Питање: Молим вас да ми наведете тачну сврху утрошка средстава и расчланите износе по свакој од ставки?

Одговор: Као што је описано и наведено у предходном тексту износ од 53,1 милионе евра подијељен је на три дијела. До сада су ЖРС повукле аванс у износу од 26,5 милиона и једну траншу од 9 милиона. Повучени износи су се користили за прву компоненту, тј за измирење дуговања према Пореској управи (порези, доприноси, принудна рјешења) и дуговања према радницима која подразумијевају основни дуг према раднику за разлику топлих оброка, превоза, тзв. километра и регреса, камате на основни дуг и трошкове радних спорова, како слиједи:

Авансна уплата од 26,5 милиона евра  (конверзија 51.829.273,99 КМ):

ПОРЕСКА УПРАВА

33.998.939,63 КМ

 

РАДНИЦИ

17.645.310,72 КМ

 

УКУПНО ПЛАЋЕНО

51.644.250,35 КМ

 

 

 

На КМ рачун пренешено (конверзија)

51.829.273,99 КМ

 

ОСТАТАК СРЕДСТАВА

185.023,64 КМ

 

 

Друга транша у износу од 9 милиона евра*

ПОРЕСКА УПРАВА

5.767.443,79 КМ

 

РАДНИЦИ

5.047.847,76 КМ

 

ПЛАЋЕНО СА 28.02.2019.

10.815.291,55 КМ

 

 

 

 

Стање на рачуну дана 28.02.2019.

3.571.469,30 €

 

* конверзија се врши на дан плаћања

 

Питање: Да ли је ико одговарао за милионску штету проузроковану несавјесним пословањем Управе Жељезица Републике Српске

Одговор: Садашња Управа именована је у новембру 2018. године, када су ЖРС већ биле у фази повлачења авансне уплате и припреме за прва плаћања, иста нема сазнања да ли су покренути, или су били покренути, било какви поступци утврђивања несавјесног пословања.

 С поштовањем,

                                                                                                                                                         МИНИСТАР

                                                                                                                                                            Неђо Трнинић

25.02.2019

Име посланика:

Сазив: 
10