Народни посланик Љубиша Крунић Министарству здравља и социјалне заштите

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Љубиша Крунић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Другој сједници одржаној 29. јануара 2019. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Господину Алену Шеранићу

                У Требињу је направљен политички прогон над др Борјан Сашом, који је радио девет година на Хитној помоћи, на начин да је премјештен на радно мјесто – Координатор у Служби контроле квалитета, немедицински сектор и шеф је само једном раднику.

                Ово је урађено само зато што је противкандидат, кандидат СНСД. На његово мјесто је дошао други љекар.

                Да ли ћете, господине министре, реаговати и предузети неке мјере, да заштитите свог колегу и тиме спријечите политичке прогоне?

ОДГОВОР:

Број: 11/04-012-57/19

Бања Лука, 20.02.2019. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА

НАРОДНА СКУПШТИНА

 

ПРЕДМЕТ:  Одговор на посланичко питање

Народни посланик Љубиша Крунић, Клуб посланика ПДП, је  на 2. сједници  Народне скупштине Републике Српске, одржаној 29.01.2019. године, поставио следеће посланичко питање:

 

У Требињу је направљен политички прогон над др Борјан Сашом, који је радио девет година у Хитној помоћи, на начин да је премјештен на радно мјесто Координатор у Служби контроле квалитета, немедицински сектор и шеф је само једном раднику.

Ово је урађено само зато што је противкандидат, кандидат СНСД. На његово мјесто је дошао други љекар.

Да ли ћете, господине министре реаговати и предузети неке мјере, да заштитите свог колегу и тиме спријечите политичке прогоне?

 

У складу са чланом 82. Пословника Владе Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 10/09) као и чланом 264. Пословника Народне скупштине Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 31/11) дајемо следећи

 

ОДГОВОР

 

Радник Саша Борјан је Уговором о раду на неодређено вријеме број: 02-655-2/14 од дана 27.8.2014. године и Анексом III уговора о раду број: 02-460-2/17, од дана 6.4.2017. године, распоређен на радно мјесто доктор медицине у Служби за хитну медицинску помоћ и хитни санитетски превоз, у оквиру Службе за медицинске послове у Јавној здравственој установи Дом здравља Требиње.

Имајући у виду потребе процеса рада и организације рада у Служби  за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга, послодавац је сходно члану 7. став 2. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства („Службени гласник Републике Српске“, број: 72/16 и 111/16), донио Рјешење, број: 02-920/18 од 24.12.2018. године, којим се радник Саша Борјан привремено распоређује на радно мјесто координатор Службе за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга у оквиру Службе за немедицинске послове у Јавној здравственој установи Дом здравља Требиње.

С тим у вези, чланом 7. став 2. Посебног колективног уговора за запослене у области здравства прописано је да се запослени у току рада може распоредити на свако радно мјесто у мјесту рада које одговара степену и врсти његове стручне спреме, знању и способностима, ако постоји потреба процеса рада и организације рада код послодавца.

С обзиром на чињеницу да је због процеса рада и организације рада код послодавца постојала објективна потреба за привременим распоређивањем именованог радника на радном мјесту, које према  Правилнику о  унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне здравствене установе Дом здравља Требиње, акт број: 02-340/17 и 02-340-4/17, одговара степену и врсти стручне спреме, знању и способностима, али у оквиру друге организационе јединице, послодавац је донио Рјешење о привременом распоређивању радника Саше Борјана на радно мјесто координатор Службе за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга.

 

 

  С поштовањем,     

                                                                                                                                       МИНИСТАР

 

                                                                                                                             Ален Шеранић, др мед.

 

 

 

Доставити:

  1. Народној Скупштини Републике Српске,
  2. а/а

 

 

29.01.2019

Име посланика:

Сазив: 
10