Народни посланик Љубиша Крунић Министарству управе и локалне самоуправе

Верзија за штампањеPDF верзија

ПИТАЊЕ:

Народни посланик Љубиша Крунић, Клуб посланика ПДП, поставио је на Петнаестој сједници, одржаној 30. марта 2021. године

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ

МИНИСТАРСТВУ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – МИНИСТАР СЕНКА ЈУЈИЋ

               Зашто злоупотребљавате овлаштења и кршите члан 95. Закона о локалној самоуправи, дајући незаконита и погрешна упутства и мишљења предсједнику СО Вишеград?

               Вјероватно сте свјесни, да ћете поступајући на овај начин нанијети несагледиве посљедице за грађане Вишеграда.

ОДГОВОР:

Број: 10.1-011-114/21

Датум: 29. април 2021. године

НАРОДНА СКУПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предмет: Одговор на посланичко питање, доставља се

      Народни посланик Љубиша Крунић, Клуб посланика ПДП, поставио је Министарству управе и локалне самоуправе, на Петнаестој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 30. марта 2021. године сљедеће посланичко питање:

„Зашто злоупотребљавате овлаштења и кршите члан 95. Закона о локалној самоуправи, дајући незаконита и погрешна упутства и мишљења предсједнику СО Вишеград?

 Вјероватно сте свјесни, да ћете поступајући на овај начин нанијети несагледиве посљедице за грађане Вишеграда.“

      У складу са чланом 80. Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 245. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20) дајемо сљедећи

О Д Г О В О Р

Министарство управе и локалне самоуправе није вршило надзор над појединачним актима које је донијела Скупштина општине Вишеград, јер за то није надлежно, сходно члану 95. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), већ је у складу са чланом 151. став 1. тачка 1) истог закона, дало мишљење  о начину сазивања и одржавања прве (конститутивне) сједнице Скупштине општине Вишеград.

      Наиме, чланом 151. став 1. тачка 1) наведеног закона регулисано је сљедеће:

„ (1) У остваривању сарадње са органима јединице локалне самоуправе републички органи:

1) обавјештавају органе јединице локалне самоуправе, по сопственој иницијативи или на њихов захтјев, о мјерама које предузимају или намјеравају да предузму у извршавању закона и других прописа, о заштити уставности и законитости, о појавама које их нарушавају и о мјерама за њихово отклањање, о остваривању права грађана на локалну самоуправу, као и о другим питањима од непосредног значаја за остваривање и развој система локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе.“

У складу са цитираном одредбом Закона, Министарство има право и дужност да органима јединице локалне самоуправе (по сопственој иницијативи или на њихов захтјев) укаже на уочене неправилности у њиховом раду и даје јасна упутства и смјернице за отклањање истих. 

Имајући у виду напријед наведено, Министарство је, када је у питању Општина Вишеград, поступало у складу са својим законским овлашћењима.

 

                        

                                                                                                                                    М и н и с т а р

                                    

                                                                                                                                  Сенка Јујић

                                                                                                                              

                                                                                                                              

30.03.2021

Име посланика:

Сазив: 
10